Trang chủ - Hình bầu cua tôm cá

Baner Toàn trang

Đoàn kiểm tra của MTTQ VN tỉnh Điện Biên kiểm tra tại MTTQVN huyện

Thứ sáu - 22/07/2022 08:07 885 0
Sáng ngày 19/7, Đoàn kiểm tra của MTTQ Việt Nam tỉnh Điện Biên do đồng chí Nguyễn Thị Nga – PCT UBMTTQ tỉnh Điện Biên làm trưởng đoàn đã có buổi kiểm tra giữa nhiệm kỳ về việc thực hiện Nghị quyết Đại hội MTTQ các cấp, nhiệm kỳ 2019 – 2024 tại xã Tênh Phông.

Kiểm tra giữa nhiệm kỳ về việc thực hiện Nghị quyết Đại hội MTTQ các cấp, nhiệm kỳ 2019 – 2024
Tại buổi kiểm tra, đoàn đã tiến hành kiểm tra, đánh giá các nội dung về: kết quả đạt được, những hạn chế trong thực hiện Nghị quyết đại hội, những giải pháp thực hiện Nghị quyết trong thời gian tới.
Theo báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ của UBMTTQ xã Tênh Phông về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội MTTQ các cấp, nhiệm kỳ 2019 – 2024. Trong 3 năm qua, mặc dù bị ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, nhưng dưới sự quan tâm chỉ đạo sát sao của cấp ủy, MTTQ VN các cấp, sự đồng thuận của nhân dân, MTTQ Việt Nam  xã đã quán triệt, triển khai, tuyên truyền Nghị quyết đại hội tới toàn thể hội viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân. Trong đó: 1 cuộc tuyên truyền triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu MTTQVN xã khóa XVIII, nhiệm kỳ 2019 – 2024; 1 cuộc tuyên truyền Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, nhiệm kỳ 2020 - 2025; 1 cuộc tuyên truyền bầu cử Đại biểu quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026; 10 cuộc tuyên truyền về phòng chống dịch Covid-19, toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, tham gia xây dựng quy ước, hương ước, xóa bỏ các hủ tục lạc hậu; tuyên truyền về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. MTTQ VN xã phối hợp tổ chức được 17 cuộc tiếp xúc cử tri với đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp; tổ chức 3 hội nghị đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân; thực hiện 11 cuộc giám sát về các chuyên đề.
Trong  3 năm qua, MTTQ VN xã đã giúp đỡ làm được 7 nhà đại đoàn kết, 1 ngôi nhà tình nghĩa; tham gia ủng hộ các vùng thiên tai bão, lụt, phòng chống dịch Covid-19 và ủng hộ quỹ vì người nghèo với số tiền trên 42 triệu đồng; vận động nhân hiến trên 5.000m2 đất, đóng góp 100 ngày công lao động xây dựng NTM.
Kết luận buổi làm việc đồng chí Nguyễn Thị Nga – PCT UBMTTQ tỉnh Điện Biên đề nghị thời gian tới MTTQ VN xã Tênh Phông cần nâng cao chất lượng trong thực hiện công tác giám sát phản biện xã hội; thực hiện tốt công tác phối hợp giữa MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền; phát huy vai trò người uy tín, già làng, trưởng dòng họ, cá nhân tiêu biểu trong cộng đồng khu dân cư; tăng cường hoạt động các mô hình tự quản gắn với thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh./.

Tiếp tục chương trình kiểm tra giữa nhiệm kỳ về thực hiện Nghị quyết Đại hội MTTQ các cấp, nhiệm kỳ 2019 – 2024, chiều ngày 19/7, Đoàn kiểm tra của MTTQ Việt Nam tỉnh Điện Biên do đồng chí Nguyễn Thị Nga – PCT UBMTTQ tỉnh Điện Biên là trưởng đoàn đã có buổi làm việc với MTTQVN hình bầu cua tôm cá . Đón tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Phạm Thị Tuyên - PCT UBND hình bầu cua tôm cá ; các đồng chí lãnh đạo các ban, đoàn thể của huyện.
Trong nửa nhiệm kỳ qua, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn, thách thức do đại dịch Covid-19, song về cơ bản hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên có nhiều khởi sắc và mang lại hiệu quả thiết thực. Các mục tiêu, chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội MTTQ Việt Nam huyện lần thứ XVIII cơ bản hoàn thành. Khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong huyện được củng cố và tăng cường; Nhân dân phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của Nhà nước. Các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên phát động được Nhân dân đồng tình hưởng ứng thực hiện, tạo nên sức mạnh cộng đồng tham gia phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện.
Kết quả về triển khai thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh” Mặt trận và các tổ chức thành viên đã vận động nhân dân hiến đất, đóng góp các nguồn lực xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn trên 70.219m2 đất, số tiền ủng hộ 796 triệu đồng, đóng góp 84.557 ngày công, góp phần đưa 5/18 xã cơ bản đạt chuẩn NTM; 13/18 xã đạt từ 13 tiêu chí trở lên.
Trong các năm từ 2019-2022, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt nam huyện đã 03 lần ban hành thư kêu gọi ủng hộ công tác phòng, chống Covid-19 trên địa bàn với số tiền vận động ủng hộ được 751.338.000 đồng. Từ nguồn kinh phí vận động ủng hộ được, Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tham mưu cho Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 của huyện thực hiện hỗ trợ các tổ chức, cá nhân tham gia công tác phòng chống dịch. Ban hành kế hoạch và tổ chức thực hiện 02 cuộc giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 (01 cuộc về chính sách hỗ trợ cho người có công; 01 cuộc về thực hiện chính sách với đối tượng hộ nghèo, hộ cần nghèo).
Phối hợp với Ủy ban Bầu cử huyện tổ chức hội nghị triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp tại hội nghị toàn huyện. Mở 05 hội nghị hướng dẫn các bước Quy trình hiệp thương cho các tổ chức thành viên và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các cấp đã tổ chức các hội nghị hiệp thương giới thiệu 773 người ủng cử đại biểu HĐND huyện, HĐND xã nhiệm kỳ 2021-2026 (Đại biểu HĐND huyện 65 người; HĐND xã 708 người). Xây dựng và thực hiện kế hoạch 44 cuộc (cấp huyện 03 cuộc; cấp xã 41 cuộc) giám sát đối với công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
Phương thức hoạt động của MTTQ có nhiều đổi mới, chú trọng tính hiệu quả, thực chất, nhằm góp phần nâng cao tính đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân. Các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước tiếp được nâng cao về chất lượng và đổi mới trong hình thức tổ chức. Các hoạt động vì người nghèo được Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp phối hợp với các tổ chức thành viên triển khai kịp thời, đúng đối tượng, góp phần giúp đỡ Nhân dân từng bước ổn định cuộc sống. Việc chăm lo tết cho người nghèo và gia đình chính sách được các cấp, các ngành trên địa bàn tích cực triển khai với nhiều hình thức linh hoạt, giúp các gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Công tác giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền được triển khai ngày càng chặt chẽ, hiệu quả, nâng cao vai trò, vị thế của Mặt trận trong việc đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân.
Kết luận buổi làm việc đồng chí Nguyễn Thị Nga – PCT UBMTTQ tỉnh Điện Biên đề nghị UBMTTQVN huyện nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc. Phát huy tinh thần sáng tạo và tự quản của nhân dân, triển khai các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước; phát huy dân chủ, bảo vệ quyền và lợi ích  hợp pháp, chính đáng của nhân dân; giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng đảng và chính quyền vững mạnh;mở rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân, tăng cường đoàn kết và hữu nghị quốc tế; nâng cao năng lực hoạt động của hệ thống MTTQ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới./.
T/h: Lường Phượng

  Ý kiến bạn đọc

2081/QĐ-UBND

Quyết định Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; bị bãi bỏ trong lĩnh vực gia đình thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên

lượt xem: 17 | lượt tải:5

2083/QĐ-UBND

Công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Người có công và lĩnh vực Trẻ em thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Điện Biên

lượt xem: 13 | lượt tải:7

1805/TB-UBND

LỊCH RA QUÂN lập lại trật tự hành lang an toàn giao thông đường bộ đối với các xã có tuyến quốc lộ đi qua trên địa bàn hình bầu cua tôm cá năm 2023

lượt xem: 57 | lượt tải:18

846/BC-UBND

Kết quả thực hiện công tác Chuyển đổi số trên địa bàn hình bầu cua tôm cá năm 2023

lượt xem: 170 | lượt tải:81

251/KH-UBND

Kế hoạch Triển khai thực hiện Dự án “Nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện ma túy và phòng ngừa nghiện ma túy đối với nhóm người có nguy cơ cao và người sử dụng trái phép chất ma túy” trên địa bàn hình bầu cua tôm cá

lượt xem: 80 | lượt tải:42

1540/QĐ-UBND

Quyết định V/v thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện kế hoạch lập lại trật tự hành lang an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn hình bầu cua tôm cá năm 2023

lượt xem: 114 | lượt tải:35

1541/QĐ-UBND

Quyết định V/v thành lập Tổ công tác thực hiện Kế hoạch lập lại trật tự hành lang an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn hình bầu cua tôm cá năm 2023

lượt xem: 90 | lượt tải:24

250/KH-BTTHLATGT

Lập lại trật tự hành lang an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn hình bầu cua tôm cá năm 2023 - HỎA TỐC (Bản chuẩn)

lượt xem: 58 | lượt tải:14

1908/QĐ-UBND

Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực công chứng và lĩnh vực nuôi con nuôi thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Điện Biên

lượt xem: 59 | lượt tải:15

1736/UBND-BTCD

V/v: Trả lời đơn đề nghị của công dân Đào Quang Trung bản Chiềng Khoang thị trấn Tuần Giáo

lượt xem: 169 | lượt tải:82

1732/TB-UBND

Kết luận của đồng chí Phạm Thị Tuyên – Phó Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp giải tỏa vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn hình bầu cua tôm cá - HỎA TỐC

lượt xem: 65 | lượt tải:26

841/UBND-BTCD

Về giải quyết đơn kiến nghị, phản ánh của ông Phạm Hồng Thủy.

lượt xem: 142 | lượt tải:86

1112/VPUB-KSTT

V/v công khai TTHC tại Quyết định số 1829/QĐ-UBND ngày 10/11/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh

lượt xem: 106 | lượt tải:18

1828/QĐ-UBND

Vv công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Điện Biên

lượt xem: 231 | lượt tải:18

1829/QĐ-UBND

Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi bổ sung; thay thế trong lĩnh vực hoạt động xây dựng thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Xây dựng tỉnh Điện Biên

lượt xem: 83 | lượt tải:15

1820/QĐ-UBND

Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực an toàn đập, hồ chứa thủy điện thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương

lượt xem: 123 | lượt tải:13

1390/QĐ-UBND

Phê duyệt Đề án “Xác định Chỉ số cải cách hành chính của UBND các xã, thị trấn năm 2023” trên địa bàn hình bầu cua tôm cá

lượt xem: 156 | lượt tải:82

801/BC-UBND

Kết quả đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện TTHC, DVC theo thời gian thực trên môi trường điện tử, tháng 10 năm 2023 hình bầu cua tôm cá

lượt xem: 121 | lượt tải:16

1338/QĐ-UBND

Thành lập và phân công nhiệm vụ các Tổ công tác tham gia Chiến dịch truyền thông Chương trình MTQG phát triển KT - XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn hình bầu cua tôm cá

lượt xem: 131 | lượt tải:64

1649/UBND-TCKH

V/v nâng cao trách nhiệm, hiệu quả trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về thực hiện chính sách hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo, hộ chính sách xã hội trên địa bàn huyện

lượt xem: 122 | lượt tải:22

143/BC-HĐND

Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ Tám HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026

lượt xem: 69 | lượt tải:27

144/BC-HĐND

Tổng hợp các đề xuất, kiến nghị nội dung giám sát chuyên đề của Thường trực HĐND huyện năm 2024

lượt xem: 92 | lượt tải:57

133/KH-HĐND

Kế hoạch Tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp thứ Tám HĐND, khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026

lượt xem: 88 | lượt tải:26

28/BPC

Đề xuất nội dung giám sát việc trả lời ý kiến và kết quả giải quyết các kiến nghị của cử tri trước, trong và sau kỳ họp 7

lượt xem: 108 | lượt tải:41

53/CV-BKTXH

V/v: Đề xuất nội dung cần giám sát trong việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước, trong và sau kỳ họp thứ 7, HĐND huyện Khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026

lượt xem: 122 | lượt tải:41

3/KH-TĐBHTG

KẾ HOẠCH Tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp thứ Mười ba, HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026

lượt xem: 97 | lượt tải:25

78/BC-HĐND

Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ Bảy HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026

lượt xem: 416 | lượt tải:105

23/TB-BPC

Thông báo lịch giám sát của Ban Pháp chế HĐND huyện

lượt xem: 508 | lượt tải:160

75/TB-HĐND

Thông báo Kết quả phiên họp tháng 07/2023 của Thường trực HĐND huyện, khóa XXI nhiệm kỳ 2021-2026

lượt xem: 211 | lượt tải:67

76/KH-HĐND

Kế hoạch Học tập, trao đổi kinh nghiệm năm 2023 của HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại các huyện thuộc các tỉnh phía Nam

lượt xem: 428 | lượt tải:164

6/KH-BPC

Kế hoạch giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác thi hành án dân sự trên địa bàn huyện năm 2021, 2022

lượt xem: 886 | lượt tải:254

7/QĐ-BPC

Quyết định thành lập đoàn giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác thi hành án dân sự trên địa bàn huyện năm 2021, 2022

lượt xem: 853 | lượt tải:225

230/CTr-TT HĐND

Chương trình công tác tháng 03/2023 của TT HĐND

lượt xem: 1066 | lượt tải:137

1/NQ-TTHĐND

Nghị quyết V/v: Điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu trung tâm thị trấn Tuần Giáo hình bầu cua tôm cá tỉnh Điện Biên ( Khu dân cư số 1 Thị trấn Tuần Giáo; Khu dân cư số 2 Thị trấn Tuần Giáo; Khu dân cư mới số 3

lượt xem: 613 | lượt tải:263

2/CV-BDT

Đề xuất chuyên đề giám sát năm 2024

lượt xem: 1120 | lượt tải:453

4/CV-BKTXH

Đề xuất nội dung giám sát năm 2024 của TT HĐND huyện

lượt xem: 1358 | lượt tải:413

5/BPC

Đề nghị, kiến nghị giám sát của HĐND huyện năm 2024

lượt xem: 1251 | lượt tải:470

14/TB-HĐND

Thông báo Kết quả phiên họp tháng 02/2023 của Thường trực HĐND huyện, khóa XXI nhiệm kỳ 2021-2026

lượt xem: 887 | lượt tải:101

220QĐ-UBND

Quyết định V/v Điều chỉnh, phân công Tổ trưởng, Tổ phó Tổ đại biểu HĐND hình bầu cua tôm cá khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 – 2026

lượt xem: 1013 | lượt tải:155

13/KH-HĐND

Kế hoạch triển khai thực hiện chương trình giám sát năm 2023 của HĐND huyện

lượt xem: 810 | lượt tải:148

11/CV-HĐND

Công văn V/v tham gia tiếp công dân định kỳ với lãnh đạo HĐND huyện

lượt xem: 1262 | lượt tải:90

3/BC-BKTXH

Báo cáo kết quả hoạt động tháng 1, tháng 2, nhiệm vụ trọng tâm tháng 3 năm 2023, Ban KTXH

lượt xem: 846 | lượt tải:99

10/CV-TTHĐND

Công văn đề xuất nội dung phối hợp

lượt xem: 1138 | lượt tải:114

9/CV-TTHĐND

Công văn Đề xuất nội dung giám sát

lượt xem: 945 | lượt tải:123

1/GM-HĐND

Họp Thường trực HĐND huyện tháng 2/2023

lượt xem: 879 | lượt tải:333

175/GM-UBND

Giấy mời họp thành viên Ủy ban nhân dân tháng 11 năm 2023 ( bổ sung báo cáo)

lượt xem: 110 | lượt tải:225

169/GM-UBND

Giấy mời họp thành viên Ủy ban nhân dân tháng 11 năm 2023 (Giao VT-VP cập nhật đính kèm tài liệu họp) - HỎA TỐC

lượt xem: 99 | lượt tải:89

160/GM-UBND

Đánh giá kết quả thực hiện các tiêu chí Chương trình xây dựng Nông thôn mới năm 2023 theo Bộ tiêu chí mới của tỉnh giai đoạn 2021-2025 (HỎA TỐC)

lượt xem: 102 | lượt tải:89

158/GM-UBND

Tiếp tục triển khai Kế hoạch số 222/KH-UBND ngày 20/10/2023 của UBND hình bầu cua tôm cá về việc Tổ chức gặp mặt, đối thoại của Chủ tịch UBND huyện với nông dân trồng Mắc ca

lượt xem: 103 | lượt tải:27

156/GM-UBND

Dự Hội nghị trực tuyến đánh giá kết quả 10 tháng thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác PCCC trong tình hình mới (bản kèm tài liệu)

lượt xem: 112 | lượt tải:104

157/GM-UBND

Dự công bố Kết luận thanh tra ( Thay đổi thời gian)

lượt xem: 106 | lượt tải:58

150/GM-UBND

Giấy mời Họp đánh giá kết quả triển khai thực hiện công tác Chuyển đổi số và thực hiện Đề án 06

lượt xem: 173 | lượt tải:194

149/GM-UBND

V/v dự Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác Thi đua, Khen thưởng năm 2023 ( Bản chuẩn)

lượt xem: 134 | lượt tải:37

148/GM-UBND

Tham dự phiên đấu giá tài sản QSD đất, để giao đất có thu tiền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân làm nhà ở thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất, khu đất khối 20/7, thị trấn Tuần Giáo, hình bầu cua tôm cá .

lượt xem: 150 | lượt tải:37

130/GM-UBND

Giấy mời dự Hội nghị quán triệt về công tác phòng, chống ngộ độc thực phẩm trong cơ sở giáo dục (HỎA TỐC)

lượt xem: 174 | lượt tải:59
TRUY CẬP NHANH
Quảng cáo 1 cửa
HSCV
CD DH Huyen
Phần mềm QLDL số hóa
CDDH
PM KN To cao
Album
http://gmdcnd.com/work-schedules/
Email
CCTC
gm
tAI LIEU
vbden
hOI
Công khai PAKN
Tích hợp bộ pháp điển
Tìm hiểu nông thôn mới
Hệ thống phản ánh

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

Ban do huyen Tuan Giao
CHỈ ĐƯỜNG ĐẾN TRỤ SỞ
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây