Trang chủ - Hình bầu cua tôm cá

Baner Toàn trang

Mở lớp tập huấn nghiệp vụ văn hóa và thông tin năm 2018

Thứ hai - 29/01/2018 07:03 1.068 0
Thực hiện kế hoạch hoạt động của ngành năm 2018. Phòng Văn hoá và Thông tin hình bầu cua tôm cá mở lớp tập huấn nghiệp vụ văn hoá, văn nghệ, TDTT và thông tin truyền thông năm 2018 cho 19/19 cán bộ văn hóa xã, thị trấn.
IMG 5227
IMG 5227

     Thực hiện kế hoạch hoạt động của ngành năm 2018. Phòng Văn hoá và Thông tin hình bầu cua tôm cá mở lớp tập huấn nghiệp vụ văn hoá, văn nghệ, TDTT và thông tin truyền thông năm 2018 cho 19/19 cán bộ văn hóa xã, thị trấn.

     Thông qua lớp tập huấn, các học viên được nghiên cứu trên lớp các chuyên đề về Phương pháp tổ chức 01 chương trình văn nghệ ở cơ sở, cách thành lập 01 CLB văn nghệ ở cơ sở. Biên tập tin bài tuyên truyền tại cơ sở. Các hình thức tuyên truyền cổ động trực quan, trang trí khánh tiết tại cơ sở. Phương pháp tuyển chọn Vận động viên tham gia Đại hội TDTT huyện. Cách thức tổ chức ngày chạy Olympic tại xã, thị trấn, việc thành lập CLB thể thao cơ sở. Công tác đăng ký, thẩm định, bình xét, công nhận kết quả xây dựng bản làng, khối phố, cơ quan, đơn vị, trường học, gia đình văn hóa; công tác gia đình và phòng chống bạo lực trong gia đình. Công tác quản lý nhà nước về thông tin, truyền thông ở hình bầu cua tôm cá .

     Đây là một nhiệm vụ quan trọng của ngành từ huyện đến cơ sở trong năm 2018. Các học viên tham gia lớp học đều nêu cao tinh thần trách nhiệm tham dự đầy đủ các nội dung chuyên đề, dành thời gian nghiên cứu và trao đổi thông tin, những khó khăn vướng mắc từ thực tế trong việc quản lý các hoạt động văn hóa trên địa bàn mình hiện nay.

     Kết thúc lớp tập huấn, trên cơ sở những kiến thức đã được tiếp thu, trở về hình bầu cua tôm cá các học viên tích cực và chủ động hơn nữa trong việc quản lý, đẩy mạnh các hoạt động phong trào tại hình bầu cua tôm cá , đưa hoạt động đi vào nề nếp, chất lượng tốt hơn, tạo ra sự khác biệt, chuyển biến rõ nét hơn so với trước đây; đồng thời nâng cao năng lực tham mưu cho các cán bộ làm công tác văn hóa xã, thị trấn; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về văn hóa, thể thao và du lịch ở cơ sở.
 

IMG 5232

 

           Nông Quốc Tuấn

(Phòng Văn hóa&TT Tuần Giáo)

  Ý kiến bạn đọc

43/QĐ-UBND

Về việc công khai dự toán thu, chi ngân sách hình bầu cua tôm cá năm 2024

lượt xem: 20 | lượt tải:24

44/QĐ-UBND

Về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Uỷ ban nhân dân hình bầu cua tôm cá ban hành hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần năm 2023

lượt xem: 25 | lượt tải:25

156/CAT-PA05

V/v thông báo thủ đoạn lừa đảo mạo danh lãnh đạo các ngành trên địa bàn tỉnh

lượt xem: 21 | lượt tải:11

13/KH-UBND

Triển khai thực hiện công tác tiêm chủng mở rộng Trên địa bàn hình bầu cua tôm cá năm 2024

lượt xem: 16 | lượt tải:19

30/QĐ-UBND

Về việc Tổ chức lại Ban quản lý dự án các công trình hình bầu cua tôm cá và đổi tên thành Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất hình bầu cua tôm cá

lượt xem: 20 | lượt tải:22

65/TB-UBND

Kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức quản lý trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND huyện năm 2023

lượt xem: 21 | lượt tải:24

31/VPUB-KSTT

V/v Công khai TTHC tại Quyết định số 23/QĐ-UBND ngày 08/01/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh

lượt xem: 27 | lượt tải:12

20/VPUB-KSTT

V/v Công khai TTHC tại Quyết định số 11/QĐ-UBND ngày 04/01/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh

lượt xem: 22 | lượt tải:10

19/VPUB-KSTT

V/v Công khai TTHC tại Quyết định số 12-QĐ-UBND ngày 04-01-2024 của Chủ tịch UBND tỉnh

lượt xem: 25 | lượt tải:10

23/QĐ-UBND

Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Phòng, chống tệ nạn xã hội thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Điện Biên

lượt xem: 20 | lượt tải:10

1289/VPUB-KSTT

V/v Công khai TTHC tại Quyết định số 2154/QĐ-UBND ngày 26/12/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh

lượt xem: 77 | lượt tải:20

2154/QĐ-UBND

Quyết định Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực quản lý lao động ngoài nước thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Điện Biên

lượt xem: 76 | lượt tải:13

1931/TB-UBND

Lịch tiếp công dân của UBND hình bầu cua tôm cá năm 2024

lượt xem: 89 | lượt tải:29

2081/QĐ-UBND

Quyết định Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; bị bãi bỏ trong lĩnh vực gia đình thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên

lượt xem: 90 | lượt tải:15

2083/QĐ-UBND

Công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Người có công và lĩnh vực Trẻ em thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Điện Biên

lượt xem: 81 | lượt tải:16

1805/TB-UBND

LỊCH RA QUÂN lập lại trật tự hành lang an toàn giao thông đường bộ đối với các xã có tuyến quốc lộ đi qua trên địa bàn hình bầu cua tôm cá năm 2023

lượt xem: 145 | lượt tải:28

846/BC-UBND

Kết quả thực hiện công tác Chuyển đổi số trên địa bàn hình bầu cua tôm cá năm 2023

lượt xem: 311 | lượt tải:117

251/KH-UBND

Kế hoạch Triển khai thực hiện Dự án “Nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện ma túy và phòng ngừa nghiện ma túy đối với nhóm người có nguy cơ cao và người sử dụng trái phép chất ma túy” trên địa bàn hình bầu cua tôm cá

lượt xem: 188 | lượt tải:57

1540/QĐ-UBND

Quyết định V/v thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện kế hoạch lập lại trật tự hành lang an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn hình bầu cua tôm cá năm 2023

lượt xem: 241 | lượt tải:57

1541/QĐ-UBND

Quyết định V/v thành lập Tổ công tác thực hiện Kế hoạch lập lại trật tự hành lang an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn hình bầu cua tôm cá năm 2023

lượt xem: 226 | lượt tải:57

143/BC-HĐND

Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ Tám HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026

lượt xem: 196 | lượt tải:42

144/BC-HĐND

Tổng hợp các đề xuất, kiến nghị nội dung giám sát chuyên đề của Thường trực HĐND huyện năm 2024

lượt xem: 238 | lượt tải:107

133/KH-HĐND

Kế hoạch Tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp thứ Tám HĐND, khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026

lượt xem: 197 | lượt tải:33

28/BPC

Đề xuất nội dung giám sát việc trả lời ý kiến và kết quả giải quyết các kiến nghị của cử tri trước, trong và sau kỳ họp 7

lượt xem: 223 | lượt tải:52

53/CV-BKTXH

V/v: Đề xuất nội dung cần giám sát trong việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước, trong và sau kỳ họp thứ 7, HĐND huyện Khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026

lượt xem: 237 | lượt tải:60

3/KH-TĐBHTG

KẾ HOẠCH Tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp thứ Mười ba, HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026

lượt xem: 186 | lượt tải:35

78/BC-HĐND

Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ Bảy HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026

lượt xem: 563 | lượt tải:116

23/TB-BPC

Thông báo lịch giám sát của Ban Pháp chế HĐND huyện

lượt xem: 648 | lượt tải:182

75/TB-HĐND

Thông báo Kết quả phiên họp tháng 07/2023 của Thường trực HĐND huyện, khóa XXI nhiệm kỳ 2021-2026

lượt xem: 302 | lượt tải:77

76/KH-HĐND

Kế hoạch Học tập, trao đổi kinh nghiệm năm 2023 của HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại các huyện thuộc các tỉnh phía Nam

lượt xem: 588 | lượt tải:186

6/KH-BPC

Kế hoạch giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác thi hành án dân sự trên địa bàn huyện năm 2021, 2022

lượt xem: 1010 | lượt tải:273

7/QĐ-BPC

Quyết định thành lập đoàn giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác thi hành án dân sự trên địa bàn huyện năm 2021, 2022

lượt xem: 993 | lượt tải:235

230/CTr-TT HĐND

Chương trình công tác tháng 03/2023 của TT HĐND

lượt xem: 1161 | lượt tải:146

1/NQ-TTHĐND

Nghị quyết V/v: Điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu trung tâm thị trấn Tuần Giáo hình bầu cua tôm cá tỉnh Điện Biên ( Khu dân cư số 1 Thị trấn Tuần Giáo; Khu dân cư số 2 Thị trấn Tuần Giáo; Khu dân cư mới số 3

lượt xem: 753 | lượt tải:286

2/CV-BDT

Đề xuất chuyên đề giám sát năm 2024

lượt xem: 1287 | lượt tải:487

4/CV-BKTXH

Đề xuất nội dung giám sát năm 2024 của TT HĐND huyện

lượt xem: 1573 | lượt tải:462

5/BPC

Đề nghị, kiến nghị giám sát của HĐND huyện năm 2024

lượt xem: 1356 | lượt tải:486

14/TB-HĐND

Thông báo Kết quả phiên họp tháng 02/2023 của Thường trực HĐND huyện, khóa XXI nhiệm kỳ 2021-2026

lượt xem: 1030 | lượt tải:113

220QĐ-UBND

Quyết định V/v Điều chỉnh, phân công Tổ trưởng, Tổ phó Tổ đại biểu HĐND hình bầu cua tôm cá khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 – 2026

lượt xem: 1140 | lượt tải:178

13/KH-HĐND

Kế hoạch triển khai thực hiện chương trình giám sát năm 2023 của HĐND huyện

lượt xem: 930 | lượt tải:167

11/CV-HĐND

Công văn V/v tham gia tiếp công dân định kỳ với lãnh đạo HĐND huyện

lượt xem: 1345 | lượt tải:96

3/BC-BKTXH

Báo cáo kết quả hoạt động tháng 1, tháng 2, nhiệm vụ trọng tâm tháng 3 năm 2023, Ban KTXH

lượt xem: 935 | lượt tải:108

10/CV-TTHĐND

Công văn đề xuất nội dung phối hợp

lượt xem: 1213 | lượt tải:124

9/CV-TTHĐND

Công văn Đề xuất nội dung giám sát

lượt xem: 1017 | lượt tải:131

1/GM-HĐND

Họp Thường trực HĐND huyện tháng 2/2023

lượt xem: 954 | lượt tải:343

175/GM-UBND

Giấy mời họp thành viên Ủy ban nhân dân tháng 11 năm 2023 ( bổ sung báo cáo)

lượt xem: 223 | lượt tải:418

169/GM-UBND

Giấy mời họp thành viên Ủy ban nhân dân tháng 11 năm 2023 (Giao VT-VP cập nhật đính kèm tài liệu họp) - HỎA TỐC

lượt xem: 205 | lượt tải:120

160/GM-UBND

Đánh giá kết quả thực hiện các tiêu chí Chương trình xây dựng Nông thôn mới năm 2023 theo Bộ tiêu chí mới của tỉnh giai đoạn 2021-2025 (HỎA TỐC)

lượt xem: 225 | lượt tải:127

158/GM-UBND

Tiếp tục triển khai Kế hoạch số 222/KH-UBND ngày 20/10/2023 của UBND hình bầu cua tôm cá về việc Tổ chức gặp mặt, đối thoại của Chủ tịch UBND huyện với nông dân trồng Mắc ca

lượt xem: 176 | lượt tải:31

156/GM-UBND

Dự Hội nghị trực tuyến đánh giá kết quả 10 tháng thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác PCCC trong tình hình mới (bản kèm tài liệu)

lượt xem: 160 | lượt tải:145

157/GM-UBND

Dự công bố Kết luận thanh tra ( Thay đổi thời gian)

lượt xem: 192 | lượt tải:74

150/GM-UBND

Giấy mời Họp đánh giá kết quả triển khai thực hiện công tác Chuyển đổi số và thực hiện Đề án 06

lượt xem: 249 | lượt tải:229

149/GM-UBND

V/v dự Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác Thi đua, Khen thưởng năm 2023 ( Bản chuẩn)

lượt xem: 225 | lượt tải:48

148/GM-UBND

Tham dự phiên đấu giá tài sản QSD đất, để giao đất có thu tiền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân làm nhà ở thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất, khu đất khối 20/7, thị trấn Tuần Giáo, hình bầu cua tôm cá .

lượt xem: 213 | lượt tải:41

130/GM-UBND

Giấy mời dự Hội nghị quán triệt về công tác phòng, chống ngộ độc thực phẩm trong cơ sở giáo dục (HỎA TỐC)

lượt xem: 255 | lượt tải:68
TRUY CẬP NHANH
Quảng cáo 1 cửa
HSCV
CD DH Huyen
Phần mềm QLDL số hóa
CDDH
PM KN To cao
Album
http://gmdcnd.com/work-schedules/
Email
CCTC
gm
tAI LIEU
vbden
hOI
Công khai PAKN
Tích hợp bộ pháp điển
Tìm hiểu nông thôn mới
Hệ thống phản ánh

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

Ban do huyen Tuan Giao
CHỈ ĐƯỜNG ĐẾN TRỤ SỞ
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây