Trang chủ - Hình bầu cua tôm cá

Baner Toàn trang

Kỳ họp thứ 8, HĐND hình bầu cua tôm cá khóa XXI

Thứ sáu - 15/12/2023 16:15 37 0
Ngày 14/12, HĐND hình bầu cua tôm cá tổ chức khai mạc kỳ họp thứ 8 khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 . Dự và chỉ đạo kỳ họp có đồng chí Giàng Thị Hoa, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.
KH7
Tại kỳ họp này, các đại biểu sẽ xem xét, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2023 và quyết định những nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền của HĐND huyện.
Báo cáo tại kỳ họp cho thấy, Trong bối cảnh khó khăn và nhiều thách thức. Song dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, quyết liệt, sâu sát, linh hoạt của Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ huyện, sự nỗ lực của các cấp, các ngành, sự đoàn kết, đồng lòng, quyết tâm của cả hệ thống chính trị và Nhân dân các dân tộc. Trong năm 2023, huyện tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các chỉ tiêu về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh và đã thu được nhiều kết quả nổi bật như: Các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội đều đạt và vượt kế hoạch, tăng so với cùng kỳ năm trước; Hoạt động sản xuất nông, lâm nghiệp được triển khai thực hiện tốt; tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của huyện có nhiều chuyển biến tích cực; công tác an sinh xã hội, tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội được duy trì, bảo đảm,...đời sống Nhân dân ngày một nâng cao. Huyện đã quyết liệt triển khai thực hiện có hiệu quả 02 khâu đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội của huyện là Tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chuyển đổi cơ cấu cây trồng và xây dựng phát triển kết cấu hạ tầng đô thị. Đối với tái cơ cấu ngành nông nghiệp: Đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp đi vào thực chất, đúng hướng: Cải tạo, phục hồi và chăm sóc, bảo vệ 669,89 ha cây ăn quả các loại, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong nhân dân. Tập trung nguồn lực các Chương trình MTQG để thực hiện Tái cơ cấu ngành Nông nghiệp và chuyển đổi cơ cấu cây trồng; huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong phát triển cây Mắc ca: Đến nay, toàn huyện có 2.800 hộ trồng Mắc ca theo mô hình liên kết với tổng diện tích 1.100 ha. Thu ngân sách trên địa bàn ước đạt 60.000 triệu đồng, đạt 111% dự toán. Hoàn thành kế hoạch và chỉ tiêu trồng rừng năm 2023, trong năm đã trồng được 70 ha rừng phòng hộ đạt 140% kế hoạch, 50 ha rừng sản xuất, đạt 100% kế hoạch; tỷ lệ che phủ rừng đạt 40%, đạt 100% KH. Tỉ lệ hộ nghèo toàn huyện giảm xuống còn 33,64%, giảm 7,55% so với năm 2022 (theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025); tạo tiền đề quan trọng để đến năm 2024 huyện thoát nghèo, hoàn thành nhiệm vụ đã đăng ký với tỉnh, với trung ương. Hoàn thành kế hoạch thời gian năm học 2022-2023 với kết quả cao. Phối hợp tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT với đạt 99,7% học sinh tham gia thi được công nhận tốt nghiệp. Triển khai nhiệm vụ năm học 2023-2024; huy động, duy trì sĩ số 27.805 học sinh, đạt 100,6% KH. Tổ chức 35 lớp đào tạo nghề cho 1.000 lao động nông thôn, đạt 100% KH. Đứng đầu toàn tỉnh về kết quả thực hiện đề án 06: với dân số đông, địa bàn rộng, số xã nhiều mà huyện đạt được kết quả này là rất đáng tự hào. Hoàn thành xuất sắc Diễn tập khu vực phòng thủ hình bầu cua tôm cá năm 2023.  Kỷ cương, hiệu quả, hiệu lực của bộ máy quản lý nhà nước từng bước được nâng lên; quốc phòng, an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Công tác đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy mang lại hiệu quả rõ rệt. Tăng cường được niềm tin của người dân đối với các chương trình phát triển KTXH của huyện.
KH3

Phát biểu khai mạc tại kỳ họp, đồng chí Lò Văn Cương - TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện nhấn mạnh: “Các đại biểu HĐND huyện sẽ tập trung thảo luận, xem xét, quyết định thông qua nhiều nghị quyết quan trọng tác động trên địa bàn huyện. HĐND huyện sẽ tổ chức thực hiện phiên chất vấn, trả lời chất vấn đối với lãnh đạo và thành viên UBND huyện, lãnh đạo Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân...Cũng tại kỳ họp này, HĐND huyện sẽ tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với  các chức danh do HĐND huyện bầu. Đây là nội dung giám sát quan trọng, thể hiện sự ghi nhận, đánh giá của HĐND huyện đối với những nỗ lực, cố gắng và kết quả công tác từ đầu nhiệm kỳ đến nay của những người được lấy phiếu tín nhiệm; giúp người được lấy phiếu tín nhiệm thấy được mức độ tín nhiệm của mình để phấn đấu, rèn luyện; là cơ sở để cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xem xét quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng cán bộ; góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước. Trên cơ sở báo cáo của người được lấy phiếu tín nhiệm đã gửi đến từng đại biểu HĐND huyện, lắng nghe ý kiến của cử tri, từ thực tiễn theo dõi, giám sát của mình, đề nghị đại biểu HĐND huyện phát huy tinh thần trách nhiệm cao nhất, đánh giá công tâm, khách quan, chính xác trong ghi phiếu tín nhiệm đối với từng chức danh do HĐND huyện bầu”.
646 6757 MXF 00 31 35 43 Still001
Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp, đồng chí Giàng Thị Hoa, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đã thông báo tới các đại biểu về Kỳ họp thứ 13, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XV, đồng thời đồng chí biểu ghi nhận, biểu dương những kết quả mà huyện đã đạt được, tại kỳ họp đồng chí đề nghị: “Các đại biểu HĐND huyện nêu cao tinh thần trách nhiệm trước cử tri và Nhân dân, tập trung nghiên cứu, thảo luận thẳng thắn, nghiêm túc, xem xét sự cần thiết, tính hợp pháp và tình hình thực tế gắn với các nhiệm vụ giải pháp khả thi, để các nghị quyết sau khi thông qua được triển khai thực hiện có hiệu quả. Đồng chí đề nghị các đại biểu HĐND huyện nêu cao tinh thần trách nhiệm trước cử tri và Nhân dân, tập trung nghiên cứu, thảo luận thẳng thắn, nghiêm túc, xem xét sự cần thiết, tính hợp pháp và tình hình thực tế gắn với các nhiệm vụ giải pháp khả thi, để các nghị quyết sau khi thông qua được triển khai thực hiện có hiệu quả. Ngoài việc tập trung xây dựng các mục tiêu, chỉ tiêu đã nêu, Báo cáo còn đưa ra các nhóm nhiệm vụ và giải pháp thực hiện trong năm 2024. Đề nghị đại biểu thảo luận cho ý kiến về các giải pháp đã nêu, đồng thời bổ sung các giải pháp để tiếp tục thực hiện hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ năm 2024; trong đó, chú trọng làm rõ những giải pháp thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm, như: Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ cho các doanh nghiệp; Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ các công trình dự án đầu tư công năm 2024 theo kế hoạch giao, đẩy nhanh tiến độ xây dựng công trình, giải ngân vốn đầu tư công; triển khai hiệu quả 03 Chương trình mục tiêu quốc gia; nâng cao chất lượng hoạt động các lĩnh vực văn hóa – xã hội; chất lượng giáo dục toàn diện; làm tốt công tác bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ Nhân dân; tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; đảm bảo việc làm, an sinh - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân; đẩy mạnh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tăng cường củng cố quốc phòng an ninh, đảm bảo trật tự an toàn xã hội. Phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế- xã hội năm 2024. Tại phần chất vấn và trả lời chất vấn của Kỳ họp, đề nghị các đại biểu HĐND huyện, các đồng chí được chất vấn phát huy tinh thần trách nhiệm cao; đề ra được những giải pháp thực hiện cụ thể, khả thi và có cam kết thời gian giải quyết trước HĐND, trước cử tri và toàn thể Nhân dân. Đề nghị UBND huyện, các phòng, ban, chuyên môn tập trung xây dựng kế hoạch để triển khai thực hiện hiệu quả các nghị quyết được HĐND huyện thông qua; phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2024 và giai đoạn 2021 – 2025”.

Cũng tại kỳ họp, các đại biểu xem xét, thảo luận một số báo cáo, tờ trình của UBND huyện, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, các ban HĐND huyện.
Trong ngày làm việc đầu tiên, Kỳ họp cũng đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 – 2026 bầu.
Kỳ họp thứ 8, Hội đồng Nhân dân hình bầu cua tôm cá khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 diễn ra trong 2 ngày 14 và 15/12/2023, chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về nội dung kỳ họp./.
 
T/h: Lường Phượng


 

  Ý kiến bạn đọc

  Những tin cũ hơn

1805/TB-UBND

LỊCH RA QUÂN lập lại trật tự hành lang an toàn giao thông đường bộ đối với các xã có tuyến quốc lộ đi qua trên địa bàn hình bầu cua tôm cá năm 2023

lượt xem: 46 | lượt tải:17

846/BC-UBND

Kết quả thực hiện công tác Chuyển đổi số trên địa bàn hình bầu cua tôm cá năm 2023

lượt xem: 145 | lượt tải:72

251/KH-UBND

Kế hoạch Triển khai thực hiện Dự án “Nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện ma túy và phòng ngừa nghiện ma túy đối với nhóm người có nguy cơ cao và người sử dụng trái phép chất ma túy” trên địa bàn hình bầu cua tôm cá

lượt xem: 66 | lượt tải:37

1540/QĐ-UBND

Quyết định V/v thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện kế hoạch lập lại trật tự hành lang an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn hình bầu cua tôm cá năm 2023

lượt xem: 93 | lượt tải:31

1541/QĐ-UBND

Quyết định V/v thành lập Tổ công tác thực hiện Kế hoạch lập lại trật tự hành lang an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn hình bầu cua tôm cá năm 2023

lượt xem: 85 | lượt tải:20

250/KH-BTTHLATGT

Lập lại trật tự hành lang an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn hình bầu cua tôm cá năm 2023 - HỎA TỐC (Bản chuẩn)

lượt xem: 51 | lượt tải:13

1908/QĐ-UBND

Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực công chứng và lĩnh vực nuôi con nuôi thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Điện Biên

lượt xem: 54 | lượt tải:14

1736/UBND-BTCD

V/v: Trả lời đơn đề nghị của công dân Đào Quang Trung bản Chiềng Khoang thị trấn Tuần Giáo

lượt xem: 155 | lượt tải:74

1732/TB-UBND

Kết luận của đồng chí Phạm Thị Tuyên – Phó Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp giải tỏa vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn hình bầu cua tôm cá - HỎA TỐC

lượt xem: 57 | lượt tải:24

841/UBND-BTCD

Về giải quyết đơn kiến nghị, phản ánh của ông Phạm Hồng Thủy.

lượt xem: 130 | lượt tải:77

1112/VPUB-KSTT

V/v công khai TTHC tại Quyết định số 1829/QĐ-UBND ngày 10/11/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh

lượt xem: 90 | lượt tải:17

1828/QĐ-UBND

Vv công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Điện Biên

lượt xem: 217 | lượt tải:15

1829/QĐ-UBND

Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi bổ sung; thay thế trong lĩnh vực hoạt động xây dựng thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Xây dựng tỉnh Điện Biên

lượt xem: 73 | lượt tải:14

1820/QĐ-UBND

Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực an toàn đập, hồ chứa thủy điện thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương

lượt xem: 110 | lượt tải:11

1390/QĐ-UBND

Phê duyệt Đề án “Xác định Chỉ số cải cách hành chính của UBND các xã, thị trấn năm 2023” trên địa bàn hình bầu cua tôm cá

lượt xem: 144 | lượt tải:76

801/BC-UBND

Kết quả đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện TTHC, DVC theo thời gian thực trên môi trường điện tử, tháng 10 năm 2023 hình bầu cua tôm cá

lượt xem: 115 | lượt tải:15

1338/QĐ-UBND

Thành lập và phân công nhiệm vụ các Tổ công tác tham gia Chiến dịch truyền thông Chương trình MTQG phát triển KT - XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn hình bầu cua tôm cá

lượt xem: 124 | lượt tải:59

1649/UBND-TCKH

V/v nâng cao trách nhiệm, hiệu quả trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về thực hiện chính sách hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo, hộ chính sách xã hội trên địa bàn huyện

lượt xem: 115 | lượt tải:19

1638/UBND-NV

V/v đôn đốc khắc phục những tồn tại, hạn chế sau kiểm tra; đẩy mạnh thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ CCHC năm 2023

lượt xem: 155 | lượt tải:80

1631/UBND-VP

Kết luận của đồng chí Mùa Va Hồ, Phó Chủ tịch UBND huyện Họp đánh giá kết quả triển khai thực hiện công tác Chuyển đổi số và thực hiện Đề án 06

lượt xem: 131 | lượt tải:19

143/BC-HĐND

Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ Tám HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026

lượt xem: 57 | lượt tải:23

144/BC-HĐND

Tổng hợp các đề xuất, kiến nghị nội dung giám sát chuyên đề của Thường trực HĐND huyện năm 2024

lượt xem: 75 | lượt tải:47

133/KH-HĐND

Kế hoạch Tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp thứ Tám HĐND, khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026

lượt xem: 78 | lượt tải:25

28/BPC

Đề xuất nội dung giám sát việc trả lời ý kiến và kết quả giải quyết các kiến nghị của cử tri trước, trong và sau kỳ họp 7

lượt xem: 95 | lượt tải:39

53/CV-BKTXH

V/v: Đề xuất nội dung cần giám sát trong việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước, trong và sau kỳ họp thứ 7, HĐND huyện Khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026

lượt xem: 115 | lượt tải:38

3/KH-TĐBHTG

KẾ HOẠCH Tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp thứ Mười ba, HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026

lượt xem: 91 | lượt tải:24

78/BC-HĐND

Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ Bảy HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026

lượt xem: 403 | lượt tải:105

23/TB-BPC

Thông báo lịch giám sát của Ban Pháp chế HĐND huyện

lượt xem: 486 | lượt tải:158

75/TB-HĐND

Thông báo Kết quả phiên họp tháng 07/2023 của Thường trực HĐND huyện, khóa XXI nhiệm kỳ 2021-2026

lượt xem: 202 | lượt tải:66

76/KH-HĐND

Kế hoạch Học tập, trao đổi kinh nghiệm năm 2023 của HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại các huyện thuộc các tỉnh phía Nam

lượt xem: 411 | lượt tải:160

6/KH-BPC

Kế hoạch giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác thi hành án dân sự trên địa bàn huyện năm 2021, 2022

lượt xem: 878 | lượt tải:250

7/QĐ-BPC

Quyết định thành lập đoàn giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác thi hành án dân sự trên địa bàn huyện năm 2021, 2022

lượt xem: 841 | lượt tải:223

230/CTr-TT HĐND

Chương trình công tác tháng 03/2023 của TT HĐND

lượt xem: 1058 | lượt tải:136

1/NQ-TTHĐND

Nghị quyết V/v: Điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu trung tâm thị trấn Tuần Giáo hình bầu cua tôm cá tỉnh Điện Biên ( Khu dân cư số 1 Thị trấn Tuần Giáo; Khu dân cư số 2 Thị trấn Tuần Giáo; Khu dân cư mới số 3

lượt xem: 602 | lượt tải:263

2/CV-BDT

Đề xuất chuyên đề giám sát năm 2024

lượt xem: 1103 | lượt tải:451

4/CV-BKTXH

Đề xuất nội dung giám sát năm 2024 của TT HĐND huyện

lượt xem: 1346 | lượt tải:408

5/BPC

Đề nghị, kiến nghị giám sát của HĐND huyện năm 2024

lượt xem: 1239 | lượt tải:466

14/TB-HĐND

Thông báo Kết quả phiên họp tháng 02/2023 của Thường trực HĐND huyện, khóa XXI nhiệm kỳ 2021-2026

lượt xem: 883 | lượt tải:99

220QĐ-UBND

Quyết định V/v Điều chỉnh, phân công Tổ trưởng, Tổ phó Tổ đại biểu HĐND hình bầu cua tôm cá khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 – 2026

lượt xem: 1000 | lượt tải:151

13/KH-HĐND

Kế hoạch triển khai thực hiện chương trình giám sát năm 2023 của HĐND huyện

lượt xem: 804 | lượt tải:145

11/CV-HĐND

Công văn V/v tham gia tiếp công dân định kỳ với lãnh đạo HĐND huyện

lượt xem: 1249 | lượt tải:90

3/BC-BKTXH

Báo cáo kết quả hoạt động tháng 1, tháng 2, nhiệm vụ trọng tâm tháng 3 năm 2023, Ban KTXH

lượt xem: 836 | lượt tải:99

10/CV-TTHĐND

Công văn đề xuất nội dung phối hợp

lượt xem: 1131 | lượt tải:113

9/CV-TTHĐND

Công văn Đề xuất nội dung giám sát

lượt xem: 935 | lượt tải:121

1/GM-HĐND

Họp Thường trực HĐND huyện tháng 2/2023

lượt xem: 870 | lượt tải:332

175/GM-UBND

Giấy mời họp thành viên Ủy ban nhân dân tháng 11 năm 2023 ( bổ sung báo cáo)

lượt xem: 98 | lượt tải:202

169/GM-UBND

Giấy mời họp thành viên Ủy ban nhân dân tháng 11 năm 2023 (Giao VT-VP cập nhật đính kèm tài liệu họp) - HỎA TỐC

lượt xem: 82 | lượt tải:87

160/GM-UBND

Đánh giá kết quả thực hiện các tiêu chí Chương trình xây dựng Nông thôn mới năm 2023 theo Bộ tiêu chí mới của tỉnh giai đoạn 2021-2025 (HỎA TỐC)

lượt xem: 91 | lượt tải:85

158/GM-UBND

Tiếp tục triển khai Kế hoạch số 222/KH-UBND ngày 20/10/2023 của UBND hình bầu cua tôm cá về việc Tổ chức gặp mặt, đối thoại của Chủ tịch UBND huyện với nông dân trồng Mắc ca

lượt xem: 98 | lượt tải:26

156/GM-UBND

Dự Hội nghị trực tuyến đánh giá kết quả 10 tháng thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác PCCC trong tình hình mới (bản kèm tài liệu)

lượt xem: 108 | lượt tải:97

157/GM-UBND

Dự công bố Kết luận thanh tra ( Thay đổi thời gian)

lượt xem: 102 | lượt tải:58

150/GM-UBND

Giấy mời Họp đánh giá kết quả triển khai thực hiện công tác Chuyển đổi số và thực hiện Đề án 06

lượt xem: 165 | lượt tải:194

149/GM-UBND

V/v dự Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác Thi đua, Khen thưởng năm 2023 ( Bản chuẩn)

lượt xem: 126 | lượt tải:35

148/GM-UBND

Tham dự phiên đấu giá tài sản QSD đất, để giao đất có thu tiền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân làm nhà ở thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất, khu đất khối 20/7, thị trấn Tuần Giáo, hình bầu cua tôm cá .

lượt xem: 146 | lượt tải:36

130/GM-UBND

Giấy mời dự Hội nghị quán triệt về công tác phòng, chống ngộ độc thực phẩm trong cơ sở giáo dục (HỎA TỐC)

lượt xem: 167 | lượt tải:59
TRUY CẬP NHANH
Quảng cáo 1 cửa
HSCV
CD DH Huyen
Phần mềm QLDL số hóa
CDDH
PM KN To cao
Album
http://gmdcnd.com/work-schedules/
Email
CCTC
gm
tAI LIEU
vbden
hOI
Công khai PAKN
Tích hợp bộ pháp điển
Tìm hiểu nông thôn mới
Hệ thống phản ánh

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

Ban do huyen Tuan Giao
CHỈ ĐƯỜNG ĐẾN TRỤ SỞ
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây