Trang chủ - Hình bầu cua tôm cá

Baner Toàn trang

Văn phòng HĐND & UBND hình bầu cua tôm cá tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động năm 2023

Thứ sáu - 03/03/2023 10:13 1.903 0
Sáng ngày 1/3, Văn phòng HĐND - UBND hình bầu cua tôm cá tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động năm 2023. Dự Hội nghị có đông đủ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động là lãnh đạo HĐND, UBND, các ban HĐND và công chức, người lao động; đại biểu dự Liên đoàn huyện có đồng chí Mã Thị Lý - UVBCH Liên đoàn Lao định tỉnh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện; Phòng Nội vụ có đồng chí Trần Thị Việt Hà - Phó trưởng phòng.
Đoàn Chủ tịch gồm 3 đồng chí: Đồng chí Nguyễn Văn Bách - HUV - Chánh văn phòng Văn phòng HĐND&UBND hình bầu cua tôm cá ; Đồng chí Bạc Thị Hồng - Phó ban Dân tộc HĐND - Chủ tịch CĐCS; Đồng chí Đặng Trọng Nghĩa - Phó Chánh văn phòng Văn phòng HĐND&UBND huyện.
HN7
Đ/c Lê Xuân Cảnh - Chủ tịch UBND huyện phát biểu đóng góp ý kiến
 
Năm 2022, mặc dù nội dung, khối lượng công việc của Văn phòng lớn, thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau. Trong năm các đồng chí lãnh đạo, cán bộ quản lý chuyển công tác; cán bộ, công chức, viên chức thường xuyên tham gia các lớp học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, phần nào ảnh hưởng đến hiệu quả trong công tác tham mưu, thực hiện nhiệm vụ. Tuy nhiên, nhiều cán bộ, công chức thuộc Văn phòng là lãnh đạo HĐND, UBND, cán bộ quản lý và tương đương; CBCC đã qua đào tạo, có trình độ năng lực để thực hiện các nhiệm vụ được giao. Có sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan, đơn vị, các tổ chức, đoàn thể thuộc huyện và giúp đỡ của Văn phòng HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Văn phòng các Sở, Ban, ngành của tỉnh. 100% CBCC trong cơ quan có lập trường tư tưởng vững vàng, yên tâm công tác, có ý thức học tập, phấn đấu nâng cao trình độ chuyên môn và năng lực công tác. Có lối sống trong sáng, lành mạnh, giản dị, trung thực, thẳng thắn trong công tác, có ý thức xây dựng cơ quan, công đoàn, không cục bộ, bản vị. 
Văn phòng HĐND - UBND huyện bám sát chương trình công tác của Huyện uỷ, tham mưu xây dựng Chương trình công tác hàng tháng, lịch công tác hàng tuần của Lãnh đạo HĐND, UBND huyện, tạo điều kiện cho các cơ quan, đơn vị chủ động trong việc chuẩn bị nội dung, phục vụ cho công tác theo dõi, đôn đốc triển khai thực hiện nhiệm vụ; trong quá trình tổ chức thực hiện đều có đánh giá và kịp thời đôn đốc, điều chỉnh, bổ sung các nhiệm vụ phát sinh trong công tác chỉ đạo, điều hành đảm bảo linh hoạt, phù hợp với điều kiện thực tế từng thời điểm... Tập trung chỉ đạo quyết liệt các giải pháp nhằm thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh trên địa bàn huyện với các chỉ tiêu cơ bản đều đạt và vượt kế hoạch. Tổ chức thành công Lễ kỉ niệm 70 năm Ngày giải phóng hình bầu cua tôm cá (20/11/1952-20/11/2022) tạo không khí phấn khởi, khơi dậy tinh thần thi đua trong mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn. Xây dựng, chuẩn bị tốt các nội dung đề xuất, kiến nghị huyện báo cáo UBND tỉnh và các sở, ngành tỉnh giải quyết khó khăn của huyện về cơ chế chính sách, nguồn lực, các chương trình, dự án để tổ chức đảm bảo thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh trên địa bàn. Linh hoạt, chủ động các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới theo Nghị quyết số 38/NQ-CP ngày 17/3/2022 của Chính Phủ về ban hành chương trình phòng, chống Covid-19. Tuyên truyền, vận động người dân, các tổ chức, cơ quan, đơn vị không chủ quan, lơ là và nghiêm chỉnh chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Bảo đảm dụng cụ phòng hộ, vật tư y tế, thuốc... cho phòng chống dịch theo phương châm “4 tại chỗ”; tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn tổ chức điều trị bệnh nhân nhiễm Covid-19 tại nhà. Tổ chức thực hiện kịp thời, hiệu quả các chính sách hỗ trợ cho người bị ảnh hưởng do dịch. Tổ chức thực hiện nghiêm túc kế hoạch giám sát của Thường trực HĐND huyện và các Ban của HĐND huyện. Định kỳ tổ chức các kỳ họp HĐND theo quy định. 
cbcc
Đoàn Chủ tịch gồm 3 đồng chí: Nguyễn Văn Bách - CVP; Bạc Thị Hồng - Chủ tịch CĐCS; Đặng Trọng Nghĩa - PCVP

Trong công tác tham mưu xây dựng chương trình công tác, tổ chức các cuộc họp. Tích cực tham mưu cho Lãnh đạo UBND huyện xây dựng và triển khai chương trình công tác năm 2022 với các nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung chỉ đạo, điều hành nhằm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh trên địa bàn, đặc biệt là kiểm soát tốt dịch bệnh Covid-19. Tham mưu cho Thường trực HĐND, các ban HĐND xây dựng và tổ chức thực hiện có hiệu quả kế hoạch giám sát năm 2022. Tham mưu xây dựng lịch công tác cụ thể hàng tuần, hàng tháng của Thường trực HĐND huyện, Lãnh đạo UBND huyện phù hợp theo chương trình công tác đã đề ra; đôn đốc các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn trong việc triển khai thực hiện nghị quyết, quyết định, chỉ thị, kết luận, văn bản của HĐND, UBND huyện. Chuẩn bị chu đáo các điều kiện và tổ chức thành công các Kỳ họp thứ 4, Kỳ họp thứ 5 và Kỳ họp thứ 6 - HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026. Kịp thời phối hợp với các cơ quan, đơn vị chuyên môn xây dựng các văn bản đảm bảo chất lượng. Kịp thời tham mưu cho Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND các loại văn bản thực hiện công tác chỉ đạo, điều hành đảm bảo tiến độ theo quy định. Tiếp nhận và thẩm định có chất lượng các văn bản do các cơ quan, đơn vị tham mưu cho UBND huyện đảm bảo thời gian, nội dung theo quy định. Cán bộ, công chức Văn phòng HĐND và UBND hình bầu cua tôm cá đã tích cực tham mưu, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công việc được giao. Đóng góp vào việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội, nhiệm vụ quốc phòng - an ninh trên địa bàn huyện; góp phần thúc đẩy phong trào thi đua yêu nước của hình bầu cua tôm cá nói riêng, tỉnh Điện Biên nói chung. Các mục tiêu, chỉ tiêu đã phấn đấu hoàn thành và vượt kế hoạch đề ra.
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Lê Xuân Cảnh  - PBT, Chủ tịch UBND huyện đã làm rõ thêm những kết quả nổi bật của các phòng ban, chỉ ra những tồn tại, nguyên nhân tồn tại và đề nghị trong năm 2023 các phòng ban và từng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động phải nỗ lực cố gắng, phấn đấu nêu cao tinh thần trách nhiệm hoàn thành tốt nhiệm vụ.Tiếp tục phấn đấu xây dựng và hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ chuyên môn được giao, đẩy mạnh hơn nữa nhiệm vụ cải cách hành chính, lề lối làm việc nhằm tham mưu, bám sát cơ sở, chỉ đạo và giải quyết công việc nhanh nhạy, sáng tạo, kịp thời và đạt hiệu quả cao.
Nhân dịp này, đã tặng Bằng khen của BCH Liên đoàn lao động tỉnh Điện Biên cho CĐCS Văn phòng HĐND - UBND huyện  đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua Lao động giỏi, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh năm 2022; tặng thưởng danh hiệu “chiến sỹ thi đua cơ sở” cho 06 cá nhân; UBND huyện tặng giấy khen cho 09 cá nhân đã hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác năm 2022; Chi bộ Văn phòng HĐND - UBND huyện khen thưởng cho  04 đảng viên đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022./.
HN6
HN4
HN5
HN3
HN2
HN1
Đ/c  Mã Thị Lý - UVBCH Liên đoàn Lao định tỉnh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện trao khen thưởng CĐCS

T/h: Lường Phượng 

  Ý kiến bạn đọc

2081/QĐ-UBND

Quyết định Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; bị bãi bỏ trong lĩnh vực gia đình thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên

lượt xem: 15 | lượt tải:5

2083/QĐ-UBND

Công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Người có công và lĩnh vực Trẻ em thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Điện Biên

lượt xem: 13 | lượt tải:7

1805/TB-UBND

LỊCH RA QUÂN lập lại trật tự hành lang an toàn giao thông đường bộ đối với các xã có tuyến quốc lộ đi qua trên địa bàn hình bầu cua tôm cá năm 2023

lượt xem: 57 | lượt tải:18

846/BC-UBND

Kết quả thực hiện công tác Chuyển đổi số trên địa bàn hình bầu cua tôm cá năm 2023

lượt xem: 170 | lượt tải:81

251/KH-UBND

Kế hoạch Triển khai thực hiện Dự án “Nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện ma túy và phòng ngừa nghiện ma túy đối với nhóm người có nguy cơ cao và người sử dụng trái phép chất ma túy” trên địa bàn hình bầu cua tôm cá

lượt xem: 80 | lượt tải:42

1540/QĐ-UBND

Quyết định V/v thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện kế hoạch lập lại trật tự hành lang an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn hình bầu cua tôm cá năm 2023

lượt xem: 114 | lượt tải:35

1541/QĐ-UBND

Quyết định V/v thành lập Tổ công tác thực hiện Kế hoạch lập lại trật tự hành lang an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn hình bầu cua tôm cá năm 2023

lượt xem: 90 | lượt tải:24

250/KH-BTTHLATGT

Lập lại trật tự hành lang an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn hình bầu cua tôm cá năm 2023 - HỎA TỐC (Bản chuẩn)

lượt xem: 58 | lượt tải:14

1908/QĐ-UBND

Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực công chứng và lĩnh vực nuôi con nuôi thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Điện Biên

lượt xem: 59 | lượt tải:15

1736/UBND-BTCD

V/v: Trả lời đơn đề nghị của công dân Đào Quang Trung bản Chiềng Khoang thị trấn Tuần Giáo

lượt xem: 169 | lượt tải:82

1732/TB-UBND

Kết luận của đồng chí Phạm Thị Tuyên – Phó Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp giải tỏa vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn hình bầu cua tôm cá - HỎA TỐC

lượt xem: 65 | lượt tải:26

841/UBND-BTCD

Về giải quyết đơn kiến nghị, phản ánh của ông Phạm Hồng Thủy.

lượt xem: 142 | lượt tải:86

1112/VPUB-KSTT

V/v công khai TTHC tại Quyết định số 1829/QĐ-UBND ngày 10/11/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh

lượt xem: 106 | lượt tải:18

1828/QĐ-UBND

Vv công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Điện Biên

lượt xem: 231 | lượt tải:18

1829/QĐ-UBND

Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi bổ sung; thay thế trong lĩnh vực hoạt động xây dựng thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Xây dựng tỉnh Điện Biên

lượt xem: 83 | lượt tải:15

1820/QĐ-UBND

Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực an toàn đập, hồ chứa thủy điện thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương

lượt xem: 123 | lượt tải:13

1390/QĐ-UBND

Phê duyệt Đề án “Xác định Chỉ số cải cách hành chính của UBND các xã, thị trấn năm 2023” trên địa bàn hình bầu cua tôm cá

lượt xem: 156 | lượt tải:82

801/BC-UBND

Kết quả đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện TTHC, DVC theo thời gian thực trên môi trường điện tử, tháng 10 năm 2023 hình bầu cua tôm cá

lượt xem: 121 | lượt tải:16

1338/QĐ-UBND

Thành lập và phân công nhiệm vụ các Tổ công tác tham gia Chiến dịch truyền thông Chương trình MTQG phát triển KT - XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn hình bầu cua tôm cá

lượt xem: 131 | lượt tải:64

1649/UBND-TCKH

V/v nâng cao trách nhiệm, hiệu quả trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về thực hiện chính sách hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo, hộ chính sách xã hội trên địa bàn huyện

lượt xem: 122 | lượt tải:22

143/BC-HĐND

Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ Tám HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026

lượt xem: 69 | lượt tải:27

144/BC-HĐND

Tổng hợp các đề xuất, kiến nghị nội dung giám sát chuyên đề của Thường trực HĐND huyện năm 2024

lượt xem: 92 | lượt tải:57

133/KH-HĐND

Kế hoạch Tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp thứ Tám HĐND, khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026

lượt xem: 88 | lượt tải:26

28/BPC

Đề xuất nội dung giám sát việc trả lời ý kiến và kết quả giải quyết các kiến nghị của cử tri trước, trong và sau kỳ họp 7

lượt xem: 108 | lượt tải:41

53/CV-BKTXH

V/v: Đề xuất nội dung cần giám sát trong việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước, trong và sau kỳ họp thứ 7, HĐND huyện Khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026

lượt xem: 122 | lượt tải:41

3/KH-TĐBHTG

KẾ HOẠCH Tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp thứ Mười ba, HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026

lượt xem: 97 | lượt tải:25

78/BC-HĐND

Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ Bảy HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026

lượt xem: 416 | lượt tải:105

23/TB-BPC

Thông báo lịch giám sát của Ban Pháp chế HĐND huyện

lượt xem: 508 | lượt tải:160

75/TB-HĐND

Thông báo Kết quả phiên họp tháng 07/2023 của Thường trực HĐND huyện, khóa XXI nhiệm kỳ 2021-2026

lượt xem: 211 | lượt tải:67

76/KH-HĐND

Kế hoạch Học tập, trao đổi kinh nghiệm năm 2023 của HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại các huyện thuộc các tỉnh phía Nam

lượt xem: 428 | lượt tải:164

6/KH-BPC

Kế hoạch giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác thi hành án dân sự trên địa bàn huyện năm 2021, 2022

lượt xem: 886 | lượt tải:254

7/QĐ-BPC

Quyết định thành lập đoàn giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác thi hành án dân sự trên địa bàn huyện năm 2021, 2022

lượt xem: 853 | lượt tải:225

230/CTr-TT HĐND

Chương trình công tác tháng 03/2023 của TT HĐND

lượt xem: 1066 | lượt tải:137

1/NQ-TTHĐND

Nghị quyết V/v: Điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu trung tâm thị trấn Tuần Giáo hình bầu cua tôm cá tỉnh Điện Biên ( Khu dân cư số 1 Thị trấn Tuần Giáo; Khu dân cư số 2 Thị trấn Tuần Giáo; Khu dân cư mới số 3

lượt xem: 613 | lượt tải:263

2/CV-BDT

Đề xuất chuyên đề giám sát năm 2024

lượt xem: 1120 | lượt tải:453

4/CV-BKTXH

Đề xuất nội dung giám sát năm 2024 của TT HĐND huyện

lượt xem: 1358 | lượt tải:413

5/BPC

Đề nghị, kiến nghị giám sát của HĐND huyện năm 2024

lượt xem: 1250 | lượt tải:470

14/TB-HĐND

Thông báo Kết quả phiên họp tháng 02/2023 của Thường trực HĐND huyện, khóa XXI nhiệm kỳ 2021-2026

lượt xem: 887 | lượt tải:101

220QĐ-UBND

Quyết định V/v Điều chỉnh, phân công Tổ trưởng, Tổ phó Tổ đại biểu HĐND hình bầu cua tôm cá khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 – 2026

lượt xem: 1013 | lượt tải:155

13/KH-HĐND

Kế hoạch triển khai thực hiện chương trình giám sát năm 2023 của HĐND huyện

lượt xem: 810 | lượt tải:148

11/CV-HĐND

Công văn V/v tham gia tiếp công dân định kỳ với lãnh đạo HĐND huyện

lượt xem: 1262 | lượt tải:90

3/BC-BKTXH

Báo cáo kết quả hoạt động tháng 1, tháng 2, nhiệm vụ trọng tâm tháng 3 năm 2023, Ban KTXH

lượt xem: 846 | lượt tải:99

10/CV-TTHĐND

Công văn đề xuất nội dung phối hợp

lượt xem: 1138 | lượt tải:114

9/CV-TTHĐND

Công văn Đề xuất nội dung giám sát

lượt xem: 945 | lượt tải:123

1/GM-HĐND

Họp Thường trực HĐND huyện tháng 2/2023

lượt xem: 879 | lượt tải:333

175/GM-UBND

Giấy mời họp thành viên Ủy ban nhân dân tháng 11 năm 2023 ( bổ sung báo cáo)

lượt xem: 110 | lượt tải:225

169/GM-UBND

Giấy mời họp thành viên Ủy ban nhân dân tháng 11 năm 2023 (Giao VT-VP cập nhật đính kèm tài liệu họp) - HỎA TỐC

lượt xem: 99 | lượt tải:89

160/GM-UBND

Đánh giá kết quả thực hiện các tiêu chí Chương trình xây dựng Nông thôn mới năm 2023 theo Bộ tiêu chí mới của tỉnh giai đoạn 2021-2025 (HỎA TỐC)

lượt xem: 102 | lượt tải:89

158/GM-UBND

Tiếp tục triển khai Kế hoạch số 222/KH-UBND ngày 20/10/2023 của UBND hình bầu cua tôm cá về việc Tổ chức gặp mặt, đối thoại của Chủ tịch UBND huyện với nông dân trồng Mắc ca

lượt xem: 103 | lượt tải:27

156/GM-UBND

Dự Hội nghị trực tuyến đánh giá kết quả 10 tháng thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác PCCC trong tình hình mới (bản kèm tài liệu)

lượt xem: 112 | lượt tải:104

157/GM-UBND

Dự công bố Kết luận thanh tra ( Thay đổi thời gian)

lượt xem: 106 | lượt tải:58

150/GM-UBND

Giấy mời Họp đánh giá kết quả triển khai thực hiện công tác Chuyển đổi số và thực hiện Đề án 06

lượt xem: 173 | lượt tải:194

149/GM-UBND

V/v dự Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác Thi đua, Khen thưởng năm 2023 ( Bản chuẩn)

lượt xem: 134 | lượt tải:37

148/GM-UBND

Tham dự phiên đấu giá tài sản QSD đất, để giao đất có thu tiền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân làm nhà ở thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất, khu đất khối 20/7, thị trấn Tuần Giáo, hình bầu cua tôm cá .

lượt xem: 150 | lượt tải:37

130/GM-UBND

Giấy mời dự Hội nghị quán triệt về công tác phòng, chống ngộ độc thực phẩm trong cơ sở giáo dục (HỎA TỐC)

lượt xem: 174 | lượt tải:59
TRUY CẬP NHANH
Quảng cáo 1 cửa
HSCV
CD DH Huyen
Phần mềm QLDL số hóa
CDDH
PM KN To cao
Album
http://gmdcnd.com/work-schedules/
Email
CCTC
gm
tAI LIEU
vbden
hOI
Công khai PAKN
Tích hợp bộ pháp điển
Tìm hiểu nông thôn mới
Hệ thống phản ánh

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

Ban do huyen Tuan Giao
CHỈ ĐƯỜNG ĐẾN TRỤ SỞ
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây