Trang chủ - Hình bầu cua tôm cá

Baner Toàn trang
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI CẬP NHẬT
Tên TTHC

Phê duyệt phương án khai thác động vật rừng thông thường từ tự nhiên

Ngày ban hành 19/05/2023
Cơ quan cập nhật TTHC Ủy ban nhân dân hình bầu cua tôm cá
Lĩnh vực Lâm nghiệp cấp huyện
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh Điện Biên
CQ trực tiếp thực hiện Ủy ban nhân dân hình bầu cua tôm cá
Mã Thủ tục hành chính chuẩn 1.000047.000.00.00.H18
Nội dung yêu cầu

Phê duyệt phương án khai thác động vật rừng thông thường từ tự nhiên

Cách thức thực hiện

Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 10 Ngày làm việc   10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ
Trực tuyến 10 Ngày làm việc   10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ
Dịch vụ bưu chính 10 Ngày làm việc   10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

Thành phần hồ sơ

Bao gồm
Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
- Bản chính Phương án khai thác động vật rừng thông thường từ tự nhiên theo Mẫu số 12 tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 26/2022/TT-BNNPTNT. 1 0 Mau so 12.doc
- Bản chính Đơn đề nghị phê duyệt Phương án khai thác động vật rừng thông thường từ tự nhiên theo Mẫu số 10 tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 26/2022/TT-BNNPTNT; 1 0 Mau so 10.doc

Trình tự thực hiện

Chủ rừng hoặc tổ chức, cá nhân khai thác (trong trường hợp tổ chức, cá nhân khai thác không phải là chủ rừng) nộp 01 bộ hồ sơ đến Hạt Kiểm lâm các huyện, thị xã, thành phố nơi khai thác.Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Hạt Kiểm lâm các huyện, thị xã, thành phố nơi khai thác có trách nhiệm hướng dẫn trực tiếp hoặc bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân để hoàn thiện hồ sơ;
- Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Hạt Kiểm lâm các huyện, thị xã, thành phố nơi khai thác tổ chức thẩm định hồ sơ. Hội đồng thẩm định gồm đại diện: Hạt Kiểm lâm các huyện, thị xã, thành phố nơi khai thác, Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi khai thác. Trường hợp cần thiết, Hạt Kiểm lâm các huyện, thị xã, thành phố nơi khai thác mời thêm các tổ chức, cá nhân khác. Thủ trưởng Hạt Kiểm lâm các huyện, thị xã, thành phố nơi khai thác là Chủ tịch Hội đồng;
- Trong thời hạn 03 ngày làm việc, Hội đồng thẩm định có trách nhiệm xem xét, đánh giá phương án khai thác và lập biên bản thẩm định phương án khai thác;
- Trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được biên bản thẩm định, Hạt Kiểm lâm các huyện, thị xã, thành phố nơi khai thác phê duyệt phương án khai thác khi có tối thiểu 2/3 thành viên Hội đồng thẩm định đồng ý, gửi kết quả cho tổ chức, cá nhân hoặc thông báo bằng văn bản đối với trường hợp không phê duyệt và nêu rõ lý do.

Cơ quan thực hiện
Sở Nông nghiệp phát triển và Nông thôn - tỉnh Điện Biên
Yêu cầu, điều kiện
Không có thông tin

Thủ tục hành chính liên quan

 File

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây