Trang chủ - Hình bầu cua tôm cá

Baner Toàn trang

Hội nghị triển khai NQ của Huyện ủy, HĐND huyện về nhiệm vụ PT KTXH năm 2022

Thứ năm - 13/01/2022 13:39 782 0
Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết của Huyện ủy; Nghị quyết kỳ họp thứ 3 - HĐND huyện khóa XXI về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh và dự toán NSNN năm 2022. Ngày 12/1, UBND huyện tổ chức Hội nghị để bàn và đề ra các giải pháp chỉ đạo, điều hành triển khai thực hiện nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh và dự toán NSNN năm 2022 trên địa bàn huyện.

Quang cảnh Hội nghị
Dự chỉ đạo, chủ trì và điều hành Hội nghị có các đồng chí Vũ Văn Đức  - PBT Huyện ủy – CT UBND huyện; đồng chí Trần Bình Trọng – UVBTV – Phó chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Mùa Va Hồ - UVBTV – Phó chủ tịch UBND huyện; đồng chí Phạm Thị Tuyên – UVBCH – Phó chủ tịch UBND huyện. Dự hội nghị còn có các đồng chí UVBTV Huyện ủy; Thường trực HĐND huyện; Lãnh đạo UBND huyện; Đại diện Lãnh đạo Ủy ban MTTQ VN huyện, các Ban XD Đảng, Văn phòng Huyện ủy, các Ban HĐND và các Đoàn thể huyện; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc huyện; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn huyện; Các đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.
Năm 2021 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh 5 năm 2021-2025 của huyện. Trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt là dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, song hình bầu cua tôm cá tiếp tục nhận được sự quan tâm chỉ đạo, giúp đỡ của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh, các sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh; sự lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, quyết liệt, sâu sát của Huyện ủy, HĐND huyện, sự phối hợp của Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện và các đoàn thể, sự nỗ lực của các cơ quan, đơn vị và nhân dân các dân tộc trong huyện nên đã đạt được nhiều kết quả nổi bật trên các lĩnh vực phát triển kinh tế -  xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, các chỉ tiêu cơ bản đều đạt và vượt kế hoạch đề ra; tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; kịp thời tham mưu xây dựng các Nghị quyết chuyên đề, chương trình hành động để cụ thể hoá Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025; chủ động, linh hoạt, kiểm soát tốt dịch Covid-19 và điều trị cho các trường hợp mắc Covid-19; đời sống nhân dân từng bước được cải thiện với tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 28,16% (giảm 5% so với năm 2020); quốc phòng được giữ vững ổn định; an ninh - chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm.
Tại hội nghị các đại biểu được nghe Chương trình, giải pháp chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, bảo đảm Quốc phòng - An ninh và dự toán ngân sách năm 2022; các báo cáo tham luận về các giải pháp chỉ đạo, điều hành kế hoạch năm 2022 của các cơ quan, đơn vị; ý kiến tham gia giải trình nội dung tham luận của các cơ quan, đơn vị chuyên môn.
Theo đó, năm 2022 được dự báo là năm có nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt là tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến đến sản xuất, kinh doanh, việc làm, thu nhập, đời sống của nhân dân và triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Năm 2022 là năm bản lề thực hiện các mục tiêu của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 5 năm 2021-2025 và được dự báo sẽ có nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt là diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19. Kế thừa những kết quả đã đạt được trong năm 2021; tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chung sức đồng lòng của cả hệ thống chính trị, sự đồng tình ủng hộ của các tầng lớp Nhân dân, huyện nhà đã xác định mục tiêu tổng quát của năm 2022 đó là: Nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả của bộ máy nhà quản lý nhà nước; thực hiện quyết liệt công tác cải cách thủ tục hành chính, đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Tiếp tục đẩy nhanh quá trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp, nâng cao hiệu quả công tác giảm nghèo, an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, bảo tồn và phát huy giá trị bản sắc văn hóa của dân tộc; kiểm soát và xử lý kịp thời không để dịch bệnh lớn xảy ra. Giữ vững ổn định chính trị, an ninh trật tự và khối đoàn kết các dân tộc trên địa bàn huyện.
Để tổ chức triển khai thực hiện hoàn thành thắng lợi các mục tiêu Kế hoạch năm 2022 đã đề ra, đồng chí  Vũ Văn Đức - PBT Huyện ủy - CT UBND huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị cần tập trung nghiên cứu và triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả 07 nhiệm vụ trọng tâm và 07 nhóm giải pháp của Chương trình giải pháp chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh và dự toán ngân sách năm 2022 như sau:
Thích ứng, an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19 theo tinh thần Nghị quyết số 128/NQ-CP của Chính phủ; căn cứ diễn biến của dịch bệnh và tình hình thực tế của huyện, tập trung chỉ đạo quyết liệt, linh hoạt nhằm bảo vệ tối đa sức khỏe của Nhân dân.
Tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế. Đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2022. Cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút, huy động các nguồn lực đầu tư. Nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý thu chi, điều hành tài chính ngân sách; quản lý và sử dụng tiết kiệm, hiệu quả ngân sách Nhà nước.
Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về tài nguyên, bảo vệ môi trường.
Chú trọng nguồn lực con người, bảo đảm an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, thực hiện tốt công tác đào tạo nghề, tạo việc làm, nâng cao thu nhập, đời sống cho người dân; Nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo; phát triển văn hóa, phát huy giá trị, bản sắc văn hóa truyền thống các dân tộc.       
Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính; Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí.
Bảo đảm ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; tiếp tục củng cố, giữ vững quốc phòng, an ninh trên địa bàn.
Đẩy mạnh công tác thông tin truyền thông, nâng cao hiệu quả phối hợp giữa UBND huyện với TT HĐND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và các tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể.
Sau Hội nghị này, đồng chí yêu cầu các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện, UBND các xã, thị trấn triển khai ngay các hoạt động chuẩn bị và phục vụ tết Nguyên đán Nhâm Dần; quán triệt và thực hiện nghiêm túc Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh và của Huyện về tổ chức đón tết Nhâm Dần đảm bảo an toàn, lành mạnh và tiết kiệm, vui vẻ, đầm ấm./.
Tin ảnh: Lường Phượng

 
 Tags: UBND

  Ý kiến bạn đọc

2081/QĐ-UBND

Quyết định Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; bị bãi bỏ trong lĩnh vực gia đình thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên

lượt xem: 17 | lượt tải:5

2083/QĐ-UBND

Công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Người có công và lĩnh vực Trẻ em thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Điện Biên

lượt xem: 15 | lượt tải:8

1805/TB-UBND

LỊCH RA QUÂN lập lại trật tự hành lang an toàn giao thông đường bộ đối với các xã có tuyến quốc lộ đi qua trên địa bàn hình bầu cua tôm cá năm 2023

lượt xem: 58 | lượt tải:18

846/BC-UBND

Kết quả thực hiện công tác Chuyển đổi số trên địa bàn hình bầu cua tôm cá năm 2023

lượt xem: 175 | lượt tải:82

251/KH-UBND

Kế hoạch Triển khai thực hiện Dự án “Nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện ma túy và phòng ngừa nghiện ma túy đối với nhóm người có nguy cơ cao và người sử dụng trái phép chất ma túy” trên địa bàn hình bầu cua tôm cá

lượt xem: 81 | lượt tải:42

1540/QĐ-UBND

Quyết định V/v thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện kế hoạch lập lại trật tự hành lang an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn hình bầu cua tôm cá năm 2023

lượt xem: 119 | lượt tải:35

1541/QĐ-UBND

Quyết định V/v thành lập Tổ công tác thực hiện Kế hoạch lập lại trật tự hành lang an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn hình bầu cua tôm cá năm 2023

lượt xem: 91 | lượt tải:24

250/KH-BTTHLATGT

Lập lại trật tự hành lang an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn hình bầu cua tôm cá năm 2023 - HỎA TỐC (Bản chuẩn)

lượt xem: 58 | lượt tải:14

1908/QĐ-UBND

Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực công chứng và lĩnh vực nuôi con nuôi thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Điện Biên

lượt xem: 59 | lượt tải:15

1736/UBND-BTCD

V/v: Trả lời đơn đề nghị của công dân Đào Quang Trung bản Chiềng Khoang thị trấn Tuần Giáo

lượt xem: 169 | lượt tải:82

1732/TB-UBND

Kết luận của đồng chí Phạm Thị Tuyên – Phó Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp giải tỏa vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn hình bầu cua tôm cá - HỎA TỐC

lượt xem: 65 | lượt tải:26

841/UBND-BTCD

Về giải quyết đơn kiến nghị, phản ánh của ông Phạm Hồng Thủy.

lượt xem: 142 | lượt tải:87

1112/VPUB-KSTT

V/v công khai TTHC tại Quyết định số 1829/QĐ-UBND ngày 10/11/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh

lượt xem: 107 | lượt tải:18

1828/QĐ-UBND

Vv công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Điện Biên

lượt xem: 233 | lượt tải:18

1829/QĐ-UBND

Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi bổ sung; thay thế trong lĩnh vực hoạt động xây dựng thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Xây dựng tỉnh Điện Biên

lượt xem: 83 | lượt tải:16

1820/QĐ-UBND

Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực an toàn đập, hồ chứa thủy điện thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương

lượt xem: 126 | lượt tải:13

1390/QĐ-UBND

Phê duyệt Đề án “Xác định Chỉ số cải cách hành chính của UBND các xã, thị trấn năm 2023” trên địa bàn hình bầu cua tôm cá

lượt xem: 156 | lượt tải:82

801/BC-UBND

Kết quả đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện TTHC, DVC theo thời gian thực trên môi trường điện tử, tháng 10 năm 2023 hình bầu cua tôm cá

lượt xem: 121 | lượt tải:16

1338/QĐ-UBND

Thành lập và phân công nhiệm vụ các Tổ công tác tham gia Chiến dịch truyền thông Chương trình MTQG phát triển KT - XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn hình bầu cua tôm cá

lượt xem: 132 | lượt tải:65

1649/UBND-TCKH

V/v nâng cao trách nhiệm, hiệu quả trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về thực hiện chính sách hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo, hộ chính sách xã hội trên địa bàn huyện

lượt xem: 122 | lượt tải:22

143/BC-HĐND

Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ Tám HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026

lượt xem: 69 | lượt tải:27

144/BC-HĐND

Tổng hợp các đề xuất, kiến nghị nội dung giám sát chuyên đề của Thường trực HĐND huyện năm 2024

lượt xem: 94 | lượt tải:58

133/KH-HĐND

Kế hoạch Tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp thứ Tám HĐND, khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026

lượt xem: 90 | lượt tải:26

28/BPC

Đề xuất nội dung giám sát việc trả lời ý kiến và kết quả giải quyết các kiến nghị của cử tri trước, trong và sau kỳ họp 7

lượt xem: 108 | lượt tải:42

53/CV-BKTXH

V/v: Đề xuất nội dung cần giám sát trong việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước, trong và sau kỳ họp thứ 7, HĐND huyện Khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026

lượt xem: 123 | lượt tải:43

3/KH-TĐBHTG

KẾ HOẠCH Tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp thứ Mười ba, HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026

lượt xem: 97 | lượt tải:25

78/BC-HĐND

Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ Bảy HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026

lượt xem: 417 | lượt tải:105

23/TB-BPC

Thông báo lịch giám sát của Ban Pháp chế HĐND huyện

lượt xem: 512 | lượt tải:160

75/TB-HĐND

Thông báo Kết quả phiên họp tháng 07/2023 của Thường trực HĐND huyện, khóa XXI nhiệm kỳ 2021-2026

lượt xem: 211 | lượt tải:67

76/KH-HĐND

Kế hoạch Học tập, trao đổi kinh nghiệm năm 2023 của HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại các huyện thuộc các tỉnh phía Nam

lượt xem: 431 | lượt tải:165

6/KH-BPC

Kế hoạch giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác thi hành án dân sự trên địa bàn huyện năm 2021, 2022

lượt xem: 888 | lượt tải:256

7/QĐ-BPC

Quyết định thành lập đoàn giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác thi hành án dân sự trên địa bàn huyện năm 2021, 2022

lượt xem: 854 | lượt tải:225

230/CTr-TT HĐND

Chương trình công tác tháng 03/2023 của TT HĐND

lượt xem: 1068 | lượt tải:137

1/NQ-TTHĐND

Nghị quyết V/v: Điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu trung tâm thị trấn Tuần Giáo hình bầu cua tôm cá tỉnh Điện Biên ( Khu dân cư số 1 Thị trấn Tuần Giáo; Khu dân cư số 2 Thị trấn Tuần Giáo; Khu dân cư mới số 3

lượt xem: 617 | lượt tải:263

2/CV-BDT

Đề xuất chuyên đề giám sát năm 2024

lượt xem: 1120 | lượt tải:453

4/CV-BKTXH

Đề xuất nội dung giám sát năm 2024 của TT HĐND huyện

lượt xem: 1358 | lượt tải:413

5/BPC

Đề nghị, kiến nghị giám sát của HĐND huyện năm 2024

lượt xem: 1252 | lượt tải:470

14/TB-HĐND

Thông báo Kết quả phiên họp tháng 02/2023 của Thường trực HĐND huyện, khóa XXI nhiệm kỳ 2021-2026

lượt xem: 889 | lượt tải:101

220QĐ-UBND

Quyết định V/v Điều chỉnh, phân công Tổ trưởng, Tổ phó Tổ đại biểu HĐND hình bầu cua tôm cá khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 – 2026

lượt xem: 1014 | lượt tải:155

13/KH-HĐND

Kế hoạch triển khai thực hiện chương trình giám sát năm 2023 của HĐND huyện

lượt xem: 812 | lượt tải:148

11/CV-HĐND

Công văn V/v tham gia tiếp công dân định kỳ với lãnh đạo HĐND huyện

lượt xem: 1264 | lượt tải:90

3/BC-BKTXH

Báo cáo kết quả hoạt động tháng 1, tháng 2, nhiệm vụ trọng tâm tháng 3 năm 2023, Ban KTXH

lượt xem: 847 | lượt tải:99

10/CV-TTHĐND

Công văn đề xuất nội dung phối hợp

lượt xem: 1140 | lượt tải:114

9/CV-TTHĐND

Công văn Đề xuất nội dung giám sát

lượt xem: 945 | lượt tải:123

1/GM-HĐND

Họp Thường trực HĐND huyện tháng 2/2023

lượt xem: 879 | lượt tải:333

175/GM-UBND

Giấy mời họp thành viên Ủy ban nhân dân tháng 11 năm 2023 ( bổ sung báo cáo)

lượt xem: 111 | lượt tải:230

169/GM-UBND

Giấy mời họp thành viên Ủy ban nhân dân tháng 11 năm 2023 (Giao VT-VP cập nhật đính kèm tài liệu họp) - HỎA TỐC

lượt xem: 103 | lượt tải:89

160/GM-UBND

Đánh giá kết quả thực hiện các tiêu chí Chương trình xây dựng Nông thôn mới năm 2023 theo Bộ tiêu chí mới của tỉnh giai đoạn 2021-2025 (HỎA TỐC)

lượt xem: 102 | lượt tải:93

158/GM-UBND

Tiếp tục triển khai Kế hoạch số 222/KH-UBND ngày 20/10/2023 của UBND hình bầu cua tôm cá về việc Tổ chức gặp mặt, đối thoại của Chủ tịch UBND huyện với nông dân trồng Mắc ca

lượt xem: 103 | lượt tải:27

156/GM-UBND

Dự Hội nghị trực tuyến đánh giá kết quả 10 tháng thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác PCCC trong tình hình mới (bản kèm tài liệu)

lượt xem: 112 | lượt tải:104

157/GM-UBND

Dự công bố Kết luận thanh tra ( Thay đổi thời gian)

lượt xem: 106 | lượt tải:59

150/GM-UBND

Giấy mời Họp đánh giá kết quả triển khai thực hiện công tác Chuyển đổi số và thực hiện Đề án 06

lượt xem: 175 | lượt tải:194

149/GM-UBND

V/v dự Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác Thi đua, Khen thưởng năm 2023 ( Bản chuẩn)

lượt xem: 140 | lượt tải:37

148/GM-UBND

Tham dự phiên đấu giá tài sản QSD đất, để giao đất có thu tiền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân làm nhà ở thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất, khu đất khối 20/7, thị trấn Tuần Giáo, hình bầu cua tôm cá .

lượt xem: 153 | lượt tải:37

130/GM-UBND

Giấy mời dự Hội nghị quán triệt về công tác phòng, chống ngộ độc thực phẩm trong cơ sở giáo dục (HỎA TỐC)

lượt xem: 175 | lượt tải:59
TRUY CẬP NHANH
Quảng cáo 1 cửa
HSCV
CD DH Huyen
Phần mềm QLDL số hóa
CDDH
PM KN To cao
Album
http://gmdcnd.com/work-schedules/
Email
CCTC
gm
tAI LIEU
vbden
hOI
Công khai PAKN
Tích hợp bộ pháp điển
Tìm hiểu nông thôn mới
Hệ thống phản ánh

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

Ban do huyen Tuan Giao
CHỈ ĐƯỜNG ĐẾN TRỤ SỞ
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây