Trang chủ - Hình bầu cua tôm cá

Baner Toàn trang

Họp thành viên UBND huyện tháng 9 năm 2021

Thứ tư - 15/09/2021 10:27 482 0
Sáng ngày 14/9, UBND hình bầu cua tôm cá tổ chức cuộc họp thành viên UBND huyện tháng 9 năm 2021. Dự cuộc họp có đồng chí Lò Văn Cương - Bí thư Huyện ủy, CT HĐND huyện, Tổ trưởng Tổ đại biểu HĐND huyện được bầu tại huyện; Đồng chí Vũ Văn Đức – Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện chủ trì cuộc họp. Dự cuộc họp có các đồng chí đại diện thường trực HĐND huyện, lãnh đạo UBND huyện; đại diện lãnh đạo UBMTTQVN huyện; đại diện các Ban: Ban KT-XH, Dân tộc; Các Ủy viên UBND huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026 và Đại diện Lãnh đạo một sô cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện. 
Tại cuộc họp, các đại biểu tham gia ý kiến vào các nội dung: Dự thảo báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm những tháng cuối năm 2021; Tham gia ý kiến vào Dự thảo Báo cáo Kết quả rà soát đất ở, đất lúa
nước, đất thủy sản, đất vườn và đất khác nằm trong quy hoạch 3 loại rừng để
đưa ra ngoài quy hoạch và bổ sung diện tích rừng tự nhiên ngoài quy hoạch
vào trong quy hoạch lâm nghiệp; Tham gia ý kiến vào Dự thảo Kết quả thực hiện Nghị quyết số 03- NQ/HU ngày 29/7/2016 của Huyện ủy Tuần Giáo về chương trình hành động của BCH Đảng bộ huyện về phát triển sản xuất nông lâm nghiệp đến năm 2020, định hướng đến năm 2025; Dự thảo Nghị quyết của Ban chấp hành
Đảng bộ huyện về phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới hình bầu cua tôm cá giai đoạn 2021-2025;  Tham gia ý kiến vào Dự thảo Nghị quyết của BCH Đảng bộ huyện về đẩy mạnh cải cách hành chính Nhà nước hình bầu cua tôm cá , giai đoạn 2021- 2025.
Trong báo cáo 9 tháng đầu năm 2021 của UBND huyện nêu rõ: Thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm trong bối cảnh đại dịch Covid-19 tái bùng phát trên phạm vi cả nước, tình hình thời tiết diễn biến bất thường đã tác động trực tiếp đến đời sống của nhân dân và ảnh hưởng đến kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh của huyện.
Trong bối cảnh đó, UBND huyện đã chủ động bám sát sự chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh; tập trung chỉ đạo thực hiện các giải pháp điều hành phù hợp với từng thời điểm, bảo đảm thực hiện mục tiêu kép “vừa chống dịch, vừa phát triển kinh tế - xã hội”. Trong 9 tháng qua, huyện đã đạt được những kết quả nổi bật như: Thực hiện phòng, chống và kiểm soát tốt dịch Covid-19, trên địa bàn chưa có ca nhiễm bệnh. Tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu QH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 với 100% cử tri tham gia bỏ phiếu, các đại biểu trúng cử đều có tỷ lệ phiếu bầu cao, bảo đảm đúng cơ cấu, thành phần. Kịp thời phát hiện, khoanh vùng, tổ chức cách ly điều trị góp phần giảm thiểu thiệt hại do dịch bệnh viêm da nổi cục ở trâu, bò gây ra. Công tác quản lý ngân sách được bảo đảm. Tiến độ triển khai thực hiện, giải ngân nguồn vốn đầu tư năm 2021 có chuyển biến tích cực. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội cơ bản đạt mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Công tác an sinh xã hội được bảo đảm. Kỷ cương, hiệu quả, hiệu lực của bộ máy quản lý nhà nước từng bước được nâng lên; quốc phòng an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm.
Bên cạnh những kết quả nổi bật, còn có một số tồn tại, hạn chế đó là: Tiến độ giải quyết tranh chấp đất đai giữa các hộ gia đình tại một số xã, thị trấn còn chậm. Thu ngân sách gặp nhiều khó khăn, sắc thuế tài nguyên còn thấp (đạt 41,8% dự toán). Việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính và thực hiện chế độ báo cáo của các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn có nơi, có lúc chưa được bảo đảm, chất lượng báo cáo chưa cao. Tình hình trật tự an toàn xã hội vẫn tiềm ẩn nhân tố gây mất ổn định và có chiều hướng gia tăng như: mua bán, sử dụng ma túy (tăng 20 vụ và 22 đối tượng so với cùng kỳ năm trước); giết người (05 vụ, tăng 05 vụ so với cùng kỳ năm trước).
Tại cuộc họp, lãnh đạo các phòng, ban, chuyên môn của huyện đã có nhiều ý kiến đóng góp vào báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo Quốc phòng - an ninh 9 tháng đầu năm, triển khai một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm những tháng cuối năm 2021.
Để phấn đấu hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh trong những tháng cuối năm 2021, UBND huyện xác định cần triển khai thực hiện một số nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm như: Tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn tích cực, chủ động, quyết liệt thực hiện đồng bộ 07 nhiệm vụ trọng tâm và 09 nhóm giải pháp chủ yếu đề ra từ đầu năm; căn cứ kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ những tháng cuối năm 2021 của cơ quan, đơn vị mình nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế và phấn đấu hoàn thành và vượt mức chỉ tiêu kế hoạch được giao; Tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn tích cực, chủ động, quyết liệt thực hiện đồng bộ 07 nhiệm vụ trọng tâm và 09 nhóm giải pháp chủ yếu đề ra từ đầu năm; căn cứ kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ những tháng cuối năm 2021 của cơ quan, đơn vị mình nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế và phấn đấu hoàn thành và vượt mức chỉ tiêu kế hoạch được giao; tháo gỡ khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện các dự án, công trình xây dựng bảo đảm tiến độ và phát huy hiệu quả sau đầu tư; tăng cường công tác quản lý tiến độ, quản lý chất lượng các công trình xây dựng; đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải ngân, phấn đấu giải ngân hết nguồn vốn đầu tư năm 2021. Tiếp tục phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi thu hút các nhà đầu tư, đầu tư vào địa bàn huyện, nhất là vào lĩnh vực nông nghiệp.
Tiếp tục đôn đốc các xã, thị trấn tăng cường quản lý nhà nước về tài nguyên - môi trường. tích cực phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục đẩy nhanh tiến độ giao đất, giao rừng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp giai đoạn 2019-2023 và lập quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030. Xây dựng Kế hoạch sử dụng đất năm 2022.
Tổ chức dạy và học theo chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 đối với lớp 1; chương trình, sách giáo khoa mới đối với lớp 2 và lớp 6. Từng bước nâng cao hiệu quả, chất lượng giáo dục, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và tổ chức đánh giá kết quả học tập chính xác, khách quan. Duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí PCGD, XMC tại các xã, thị trấn. Tiếp tục tổ chức đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo kế hoạch.
Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động thông tin, tuyên truyền; đặc biệt là thông tin, tuyên truyền về phòng, chống dịch Covid-19. Tổ chức Lễ công bố và đón nhận bằng xếp hạng di tích cấp tỉnh Danh lam thắng cảnh Hang động Bản Khá - xã Quài Cang. Tăng cường công tác kiểm tra các hoạt động văn hóa, các cơ sở kinh doanh du lịch bảo đảm công tác phòng, chống dịch. Chỉ đạo triển khai thực hiện Đại hội TDTT cấp cơ sở tiến tới Đại hội TDTT hình bầu cua tôm cá lần thứ IX. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát, nhắc nhở và xử lý nghiêm các trường hợp không chấp hành các quy định trong phòng, chống dịch Covid-19. Tiếp tục duy trì tốt việc giám sát chặt chẽ các đối tượng đến từ vùng dịch, đi làm ăn xa trở về hình bầu cua tôm cá , truy vết và tổ chức cách ly theo quy định. Tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình tiêm vắc xin phòng Covid-19. Phát huy vai trò của các Tổ Covid cộng đồng trong tuyên truyền phòng chống dịch và kiểm soát người ra vào địa bàn, các khu dân cư.
Đẩy mạnh phát động phong trào thi đua yêu nước từ cơ sở để khơi dậy tinh thần đoàn kết, tin tưởng và khai thác tiềm lực trong xã hội, cũng như sự ủng hộ toàn thể nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp cho sự phát triển; góp phần hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh năm 2021./.
T/h: Lường Phượng
Trung tâm VHTTTH

  Ý kiến bạn đọc

43/QĐ-UBND

Về việc công khai dự toán thu, chi ngân sách hình bầu cua tôm cá năm 2024

lượt xem: 13 | lượt tải:18

44/QĐ-UBND

Về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Uỷ ban nhân dân hình bầu cua tôm cá ban hành hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần năm 2023

lượt xem: 17 | lượt tải:19

156/CAT-PA05

V/v thông báo thủ đoạn lừa đảo mạo danh lãnh đạo các ngành trên địa bàn tỉnh

lượt xem: 12 | lượt tải:7

13/KH-UBND

Triển khai thực hiện công tác tiêm chủng mở rộng Trên địa bàn hình bầu cua tôm cá năm 2024

lượt xem: 11 | lượt tải:13

30/QĐ-UBND

Về việc Tổ chức lại Ban quản lý dự án các công trình hình bầu cua tôm cá và đổi tên thành Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất hình bầu cua tôm cá

lượt xem: 10 | lượt tải:17

65/TB-UBND

Kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức quản lý trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND huyện năm 2023

lượt xem: 14 | lượt tải:17

31/VPUB-KSTT

V/v Công khai TTHC tại Quyết định số 23/QĐ-UBND ngày 08/01/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh

lượt xem: 20 | lượt tải:9

20/VPUB-KSTT

V/v Công khai TTHC tại Quyết định số 11/QĐ-UBND ngày 04/01/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh

lượt xem: 17 | lượt tải:7

19/VPUB-KSTT

V/v Công khai TTHC tại Quyết định số 12-QĐ-UBND ngày 04-01-2024 của Chủ tịch UBND tỉnh

lượt xem: 21 | lượt tải:7

23/QĐ-UBND

Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Phòng, chống tệ nạn xã hội thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Điện Biên

lượt xem: 15 | lượt tải:7

1289/VPUB-KSTT

V/v Công khai TTHC tại Quyết định số 2154/QĐ-UBND ngày 26/12/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh

lượt xem: 73 | lượt tải:20

2154/QĐ-UBND

Quyết định Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực quản lý lao động ngoài nước thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Điện Biên

lượt xem: 70 | lượt tải:13

1931/TB-UBND

Lịch tiếp công dân của UBND hình bầu cua tôm cá năm 2024

lượt xem: 82 | lượt tải:27

2081/QĐ-UBND

Quyết định Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; bị bãi bỏ trong lĩnh vực gia đình thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên

lượt xem: 82 | lượt tải:15

2083/QĐ-UBND

Công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Người có công và lĩnh vực Trẻ em thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Điện Biên

lượt xem: 78 | lượt tải:16

1805/TB-UBND

LỊCH RA QUÂN lập lại trật tự hành lang an toàn giao thông đường bộ đối với các xã có tuyến quốc lộ đi qua trên địa bàn hình bầu cua tôm cá năm 2023

lượt xem: 140 | lượt tải:28

846/BC-UBND

Kết quả thực hiện công tác Chuyển đổi số trên địa bàn hình bầu cua tôm cá năm 2023

lượt xem: 303 | lượt tải:115

251/KH-UBND

Kế hoạch Triển khai thực hiện Dự án “Nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện ma túy và phòng ngừa nghiện ma túy đối với nhóm người có nguy cơ cao và người sử dụng trái phép chất ma túy” trên địa bàn hình bầu cua tôm cá

lượt xem: 183 | lượt tải:57

1540/QĐ-UBND

Quyết định V/v thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện kế hoạch lập lại trật tự hành lang an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn hình bầu cua tôm cá năm 2023

lượt xem: 231 | lượt tải:57

1541/QĐ-UBND

Quyết định V/v thành lập Tổ công tác thực hiện Kế hoạch lập lại trật tự hành lang an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn hình bầu cua tôm cá năm 2023

lượt xem: 215 | lượt tải:56

143/BC-HĐND

Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ Tám HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026

lượt xem: 193 | lượt tải:41

144/BC-HĐND

Tổng hợp các đề xuất, kiến nghị nội dung giám sát chuyên đề của Thường trực HĐND huyện năm 2024

lượt xem: 236 | lượt tải:105

133/KH-HĐND

Kế hoạch Tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp thứ Tám HĐND, khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026

lượt xem: 194 | lượt tải:33

28/BPC

Đề xuất nội dung giám sát việc trả lời ý kiến và kết quả giải quyết các kiến nghị của cử tri trước, trong và sau kỳ họp 7

lượt xem: 218 | lượt tải:51

53/CV-BKTXH

V/v: Đề xuất nội dung cần giám sát trong việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước, trong và sau kỳ họp thứ 7, HĐND huyện Khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026

lượt xem: 232 | lượt tải:60

3/KH-TĐBHTG

KẾ HOẠCH Tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp thứ Mười ba, HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026

lượt xem: 184 | lượt tải:35

78/BC-HĐND

Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ Bảy HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026

lượt xem: 552 | lượt tải:116

23/TB-BPC

Thông báo lịch giám sát của Ban Pháp chế HĐND huyện

lượt xem: 641 | lượt tải:181

75/TB-HĐND

Thông báo Kết quả phiên họp tháng 07/2023 của Thường trực HĐND huyện, khóa XXI nhiệm kỳ 2021-2026

lượt xem: 295 | lượt tải:77

76/KH-HĐND

Kế hoạch Học tập, trao đổi kinh nghiệm năm 2023 của HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại các huyện thuộc các tỉnh phía Nam

lượt xem: 575 | lượt tải:183

6/KH-BPC

Kế hoạch giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác thi hành án dân sự trên địa bàn huyện năm 2021, 2022

lượt xem: 1005 | lượt tải:272

7/QĐ-BPC

Quyết định thành lập đoàn giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác thi hành án dân sự trên địa bàn huyện năm 2021, 2022

lượt xem: 987 | lượt tải:233

230/CTr-TT HĐND

Chương trình công tác tháng 03/2023 của TT HĐND

lượt xem: 1155 | lượt tải:146

1/NQ-TTHĐND

Nghị quyết V/v: Điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu trung tâm thị trấn Tuần Giáo hình bầu cua tôm cá tỉnh Điện Biên ( Khu dân cư số 1 Thị trấn Tuần Giáo; Khu dân cư số 2 Thị trấn Tuần Giáo; Khu dân cư mới số 3

lượt xem: 741 | lượt tải:286

2/CV-BDT

Đề xuất chuyên đề giám sát năm 2024

lượt xem: 1278 | lượt tải:485

4/CV-BKTXH

Đề xuất nội dung giám sát năm 2024 của TT HĐND huyện

lượt xem: 1561 | lượt tải:460

5/BPC

Đề nghị, kiến nghị giám sát của HĐND huyện năm 2024

lượt xem: 1355 | lượt tải:486

14/TB-HĐND

Thông báo Kết quả phiên họp tháng 02/2023 của Thường trực HĐND huyện, khóa XXI nhiệm kỳ 2021-2026

lượt xem: 1022 | lượt tải:113

220QĐ-UBND

Quyết định V/v Điều chỉnh, phân công Tổ trưởng, Tổ phó Tổ đại biểu HĐND hình bầu cua tôm cá khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 – 2026

lượt xem: 1130 | lượt tải:177

13/KH-HĐND

Kế hoạch triển khai thực hiện chương trình giám sát năm 2023 của HĐND huyện

lượt xem: 922 | lượt tải:166

11/CV-HĐND

Công văn V/v tham gia tiếp công dân định kỳ với lãnh đạo HĐND huyện

lượt xem: 1333 | lượt tải:96

3/BC-BKTXH

Báo cáo kết quả hoạt động tháng 1, tháng 2, nhiệm vụ trọng tâm tháng 3 năm 2023, Ban KTXH

lượt xem: 923 | lượt tải:107

10/CV-TTHĐND

Công văn đề xuất nội dung phối hợp

lượt xem: 1208 | lượt tải:124

9/CV-TTHĐND

Công văn Đề xuất nội dung giám sát

lượt xem: 1008 | lượt tải:131

1/GM-HĐND

Họp Thường trực HĐND huyện tháng 2/2023

lượt xem: 941 | lượt tải:343

175/GM-UBND

Giấy mời họp thành viên Ủy ban nhân dân tháng 11 năm 2023 ( bổ sung báo cáo)

lượt xem: 219 | lượt tải:403

169/GM-UBND

Giấy mời họp thành viên Ủy ban nhân dân tháng 11 năm 2023 (Giao VT-VP cập nhật đính kèm tài liệu họp) - HỎA TỐC

lượt xem: 195 | lượt tải:118

160/GM-UBND

Đánh giá kết quả thực hiện các tiêu chí Chương trình xây dựng Nông thôn mới năm 2023 theo Bộ tiêu chí mới của tỉnh giai đoạn 2021-2025 (HỎA TỐC)

lượt xem: 219 | lượt tải:127

158/GM-UBND

Tiếp tục triển khai Kế hoạch số 222/KH-UBND ngày 20/10/2023 của UBND hình bầu cua tôm cá về việc Tổ chức gặp mặt, đối thoại của Chủ tịch UBND huyện với nông dân trồng Mắc ca

lượt xem: 171 | lượt tải:30

156/GM-UBND

Dự Hội nghị trực tuyến đánh giá kết quả 10 tháng thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác PCCC trong tình hình mới (bản kèm tài liệu)

lượt xem: 155 | lượt tải:138

157/GM-UBND

Dự công bố Kết luận thanh tra ( Thay đổi thời gian)

lượt xem: 183 | lượt tải:72

150/GM-UBND

Giấy mời Họp đánh giá kết quả triển khai thực hiện công tác Chuyển đổi số và thực hiện Đề án 06

lượt xem: 238 | lượt tải:227

149/GM-UBND

V/v dự Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác Thi đua, Khen thưởng năm 2023 ( Bản chuẩn)

lượt xem: 220 | lượt tải:48

148/GM-UBND

Tham dự phiên đấu giá tài sản QSD đất, để giao đất có thu tiền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân làm nhà ở thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất, khu đất khối 20/7, thị trấn Tuần Giáo, hình bầu cua tôm cá .

lượt xem: 211 | lượt tải:41

130/GM-UBND

Giấy mời dự Hội nghị quán triệt về công tác phòng, chống ngộ độc thực phẩm trong cơ sở giáo dục (HỎA TỐC)

lượt xem: 251 | lượt tải:67
TRUY CẬP NHANH
Quảng cáo 1 cửa
HSCV
CD DH Huyen
Phần mềm QLDL số hóa
CDDH
PM KN To cao
Album
http://gmdcnd.com/work-schedules/
Email
CCTC
gm
tAI LIEU
vbden
hOI
Công khai PAKN
Tích hợp bộ pháp điển
Tìm hiểu nông thôn mới
Hệ thống phản ánh

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

Ban do huyen Tuan Giao
CHỈ ĐƯỜNG ĐẾN TRỤ SỞ
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây