Trang chủ - Hình bầu cua tôm cá

Baner Toàn trang

BCH Đảng bộ hình bầu cua tôm cá , khoá XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025 tổ chức kỳ họp thứ 27 mở rộng

Thứ năm - 30/11/2023 21:15 664 0
Sáng ngày 30/11, Ban Chấp hành Đảng bộ hình bầu cua tôm cá , khoá XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025 tổ chức họp kỳ thứ 27 mở rộng. Đồng chí Lò Văn Cương- Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện; Đồng chí Giàng A Dế- Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ; Đồng chí Lê Xuân Cảnh- Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện đồng chủ trì kỳ họp; Dự kỳ họp có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện; Uỷ viên kiểm tra Huyện uỷ; Đồng chỉ Chỉ huy trưởng BCH Quân sự huyện; Đại diện lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn thuộc UBND huyện; Đại diện lãnh đạo các ban của HĐND huyện; Trưởng các đoàn thể chính trị-xã hội huyện; Bí thư Đảng ủy các xã, thị trấn trên địa bàn.
64
 
Kỳ họp đã thông qua 8 nội dung chủ yếu gồm: Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh năm 2023; nhiệm vụ, giải pháp năm 2024 của UBND huyện;  Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách hình bầu cua tôm cá năm 2023; các giải pháp chỉ đạo, điều hành thu, chi năm 2024 của UBND huyện; Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2023 và kế hoạch đầu tư công năm 2024; Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 hình bầu cua tôm cá ; Báo cáo kiểm điểm thực hiện nhiệm vụ năm 2023; phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp năm 2024 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện; Dự thảo Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh và xây dựng hệ thống chính trị năm 2024; Dự thảo Chương trình công tác năm 2024 của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện uỷ; Dự thảo Chương trình kiểm tra, giám sát của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện năm 2024; Báo cáo công tác tài chính Đảng năm 2023.
Năm 2023, mặc dù gặp nhiều khó khăn, song cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể các cấp đã bám sát sự chỉ đạo của cấp trên, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai đồng bộ, quyết liệt các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra; đạt được những kết quả quan trọng trên các lĩnh vực, nổi bật là:Về Kinh tế - xã hội đạt được những kết quả quan trọng, nhất là trong thực hiện 02 nhiệm vụ đột phá tái cơ cấu ngành nông nghiệp, phát triển cây mắc ca và xây dựng cơ sở hạ tầng: Tổng sản lượng lương thực đạt 38.009 tấn, đạt 100,1% NQ. Bảo vệ, chăm sóc diện tích mắc ca hiện có; huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị tuyên truyền, vận động người dân trồng mới 980 ha, đạt 980% NQ, cây sinh trưởng và phát triển tốt. Duy trì chăm sóc cây dược liệu 291,8 ha (thảo quả 83,5 ha, Sa nhân, 140 ha, Ý dĩ 65 ha, cây Sâm Ngọc Linh, Sâm Lai Châu khoảng 3,3 ha). Khoanh nuôi tái sinh rừng được 6.426 ha (trong đó khoanh nuôi tái sinh năm thứ nhất 250 ha), đạt 100% NQ; tỷ lệ che phủ rừng đạt 40% (đạt 100% NQ). Đến nay, toàn huyện có 12 xã đạt từ 15 tiêu chí trở lên; đề nghị công nhận xã Quài Tở đạt chuẩn và 2 xã Mùn Chung, Chiềng Sinh cơ bản đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023. Triển khai thực hiện Kế hoạch số 2783/KH-UBND, ngày 20/9/2019 của UBND tỉnh đạt 79% KH. Tổng thu ngân sách hình bầu cua tôm cá ước đạt 1.090.183 triệu đồng, đạt 114,9% dự toán (trong đó thu trên địa bàn đạt 54.000 triệu đồng, đạt 100% NQ); Tổng chi ngân sách ước: 1.090.183 triệu đồng, đạt 114,9% dự toán. Tổng kế hoạch vốn đầu tư công (bao gồm cả vốn kéo dài năm 2022 chuyển sang) là 259.603 triệu đồng; ước giải ngân đến 31/01/2024 ước đạt 253.440 triệu đồng, đạt 97,6% KH giao. Các chính sách an sinh xã hội tiếp tục được thực hiện kịp thời; giải quyết được việc làm cho 1.013 lao động, đạt 101,3% NQ.
Đồng thời, chỉ đạo cơ sở sơ kết và tổ chức sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 cấp huyện nghiêm túc, chất lượng, là cơ sở quan trọng để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng các cấp trong thời gian tới. Tổ chức các hoạt động thể dục, thể thao, văn hóa, văn nghệ hướng tới các ngày kỷ niệm lớn của đất nước, của tỉnh, huyện, tạo được sự hưởng ứng, phấn khởi trong cán bộ, nhân dân.  Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tăng cường thu hút đầu tư, kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp đầu tư trên địa bàn huyện; đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ hình bầu cua tôm cá năm 2023 thành công, kết quả đạt loại xuất sắc.
Về Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đạt nhiều kết quả tích cực: Công tác tổ chức, công tác cán bộ được thực hiện theo quy định; hệ thống chính trị đã được củng cố, kiện toàn từ huyện đến cơ sở. Chất lượng sinh hoạt Đảng từng bước được nâng lên; kết nạp mới 295 đảng viên, đạt 101,7% kế hoạch tỉnh giao, đạt 196,7% NQ; Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp tiếp tục được củng cố, kiện toàn, cơ bản phát huy được vai trò trong tuyên truyền, vận động Nhân dân, tổ chức các phong trào thi đua, hưởng ứng các cuộc vận động. Triển khai làm 705 nhà Đại đoàn kết đã được phân bổ đảm bảo tiến độ kế hoạch đề ra. Tổ chức thành công Đại hội Hội Nông dân, Đại hội Công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023 - 2028.
Tại kỳ họp, các đại biểu đã tập trung thảo luận phân tích, làm rõ kết quả các chỉ tiêu đã đạt được, những mặt còn tồn tại hạn chế, nguyên nhân thực hiện trong năm 2023; Đặc biệt tập trung thảo luận, bàn các giải pháp tập trung phát triển cây Mắc ca; Thực hiện công tác xây dựng NTM; Công tác quản lý tài nguyên môi trường; Kinh tế hạ tầng, an ninh trật tự...và bàn các giải pháp tập trung thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra trong năm 2024.
Phát biểu kết luận kỳ họp, đồng chí Lò Văn Cương- Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện ghi nhận, biểu dương sự nỗ lực, cố gắng của cấp ủy, chính quyền các cấp, các đơn vị trong huyện đã tập trung khắc phục khó khăn, chủ động sáng tạo thực hiện tốt các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra trong năm 2023. Đồng chí khẳng định năm 2023 là năm bản lề, sang tới năm 2024 sẽ là năm đột phá.
Để phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2023; đồng thời khắc phục những hạn chế, yếu kém đã chỉ ra; phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2024, đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể các cấp, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, Bí thư Đảng ủy các xã, thị trấn cần quan tâm, tập trung thực hiện tốt một số nội dung sau:
Đề nghị cấp ủy, chính quyền, MTTQ và đoàn thể các cấp, các cơ quan, đơn vị tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2023 đã đề ra. Làm tốt công tác tổng kết thực hiện nhiệm vụ năm 2023; xây dựng các chương trình, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2024 cho phù hợp. Triển khai thực hiện tốt việc đánh giá, xếp loại, làm tốt công tác thi đua, khen thưởng đối với tập thể, cá nhân năm 2023 theo quy định, gắn với thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Trong những tháng cuối năm 2023 và năm 2024, cần nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền; phát huy vai trò, trách nhiệm của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp; tạo sự đồng thuận, tranh thủ sự ủng hộ của nhân dân trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị.
Đề nghị các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, ban ngành, đoàn thể các cấp và từng cá nhân thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao; làm tốt công tác phối hợp trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ. Phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị, hình bầu cua tôm cá trong thực hiện nhiệm vụ. Hết sức tránh tình trạng không thực hiện hết, không thực hiện đúng chức, năng nhiệm vụ của mình; né tránh, đùn đẩy công việc, đùn đẩy trách nhiệm cho tổ chức, cá nhân khác.
Bám sát các nghị quyết, chương trình, kế hoạch năm 2024 và chỉ đạo của cấp trên; phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu năm 2024 đã đề ra. Trong đó tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp mà Nghị quyết năm 2024 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã đề ra. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2024); phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và Nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ chính trị.
Đề nghị từng đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu, nêu gương thực hiện đúng, thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao; chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, giám sát các cơ quan, đơn vị, hình bầu cua tôm cá được phân công phụ trách trong thực hiện nhiệm vụ; thường xuyên sâu sát cơ sở, nắm bắt kịp thời những khó khăn, vướng mắc của cơ sở, kịp thời phát hiện, báo cáo, tham mưu giải quyết những vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở, không để xảy ra điểm nóng, phức tạp.
Đồng chí tin tưởng rằng, với quyết tâm chính trị cao, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận, ủng hộ của nhân dân, hình bầu cua tôm cá sẽ thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị năm 2024 đã đề ra.
T/h: Ngọc Bích
 

  Ý kiến bạn đọc

2081/QĐ-UBND

Quyết định Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; bị bãi bỏ trong lĩnh vực gia đình thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên

lượt xem: 14 | lượt tải:4

2083/QĐ-UBND

Công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Người có công và lĩnh vực Trẻ em thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Điện Biên

lượt xem: 12 | lượt tải:6

1805/TB-UBND

LỊCH RA QUÂN lập lại trật tự hành lang an toàn giao thông đường bộ đối với các xã có tuyến quốc lộ đi qua trên địa bàn hình bầu cua tôm cá năm 2023

lượt xem: 54 | lượt tải:17

846/BC-UBND

Kết quả thực hiện công tác Chuyển đổi số trên địa bàn hình bầu cua tôm cá năm 2023

lượt xem: 167 | lượt tải:80

251/KH-UBND

Kế hoạch Triển khai thực hiện Dự án “Nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện ma túy và phòng ngừa nghiện ma túy đối với nhóm người có nguy cơ cao và người sử dụng trái phép chất ma túy” trên địa bàn hình bầu cua tôm cá

lượt xem: 79 | lượt tải:41

1540/QĐ-UBND

Quyết định V/v thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện kế hoạch lập lại trật tự hành lang an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn hình bầu cua tôm cá năm 2023

lượt xem: 110 | lượt tải:33

1541/QĐ-UBND

Quyết định V/v thành lập Tổ công tác thực hiện Kế hoạch lập lại trật tự hành lang an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn hình bầu cua tôm cá năm 2023

lượt xem: 89 | lượt tải:23

250/KH-BTTHLATGT

Lập lại trật tự hành lang an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn hình bầu cua tôm cá năm 2023 - HỎA TỐC (Bản chuẩn)

lượt xem: 56 | lượt tải:13

1908/QĐ-UBND

Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực công chứng và lĩnh vực nuôi con nuôi thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Điện Biên

lượt xem: 55 | lượt tải:14

1736/UBND-BTCD

V/v: Trả lời đơn đề nghị của công dân Đào Quang Trung bản Chiềng Khoang thị trấn Tuần Giáo

lượt xem: 167 | lượt tải:81

1732/TB-UBND

Kết luận của đồng chí Phạm Thị Tuyên – Phó Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp giải tỏa vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn hình bầu cua tôm cá - HỎA TỐC

lượt xem: 64 | lượt tải:25

841/UBND-BTCD

Về giải quyết đơn kiến nghị, phản ánh của ông Phạm Hồng Thủy.

lượt xem: 140 | lượt tải:85

1112/VPUB-KSTT

V/v công khai TTHC tại Quyết định số 1829/QĐ-UBND ngày 10/11/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh

lượt xem: 103 | lượt tải:17

1828/QĐ-UBND

Vv công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Điện Biên

lượt xem: 229 | lượt tải:16

1829/QĐ-UBND

Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi bổ sung; thay thế trong lĩnh vực hoạt động xây dựng thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Xây dựng tỉnh Điện Biên

lượt xem: 82 | lượt tải:14

1820/QĐ-UBND

Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực an toàn đập, hồ chứa thủy điện thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương

lượt xem: 120 | lượt tải:12

1390/QĐ-UBND

Phê duyệt Đề án “Xác định Chỉ số cải cách hành chính của UBND các xã, thị trấn năm 2023” trên địa bàn hình bầu cua tôm cá

lượt xem: 154 | lượt tải:76

801/BC-UBND

Kết quả đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện TTHC, DVC theo thời gian thực trên môi trường điện tử, tháng 10 năm 2023 hình bầu cua tôm cá

lượt xem: 120 | lượt tải:15

1338/QĐ-UBND

Thành lập và phân công nhiệm vụ các Tổ công tác tham gia Chiến dịch truyền thông Chương trình MTQG phát triển KT - XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn hình bầu cua tôm cá

lượt xem: 130 | lượt tải:59

1649/UBND-TCKH

V/v nâng cao trách nhiệm, hiệu quả trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về thực hiện chính sách hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo, hộ chính sách xã hội trên địa bàn huyện

lượt xem: 121 | lượt tải:20

143/BC-HĐND

Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ Tám HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026

lượt xem: 69 | lượt tải:27

144/BC-HĐND

Tổng hợp các đề xuất, kiến nghị nội dung giám sát chuyên đề của Thường trực HĐND huyện năm 2024

lượt xem: 92 | lượt tải:57

133/KH-HĐND

Kế hoạch Tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp thứ Tám HĐND, khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026

lượt xem: 86 | lượt tải:25

28/BPC

Đề xuất nội dung giám sát việc trả lời ý kiến và kết quả giải quyết các kiến nghị của cử tri trước, trong và sau kỳ họp 7

lượt xem: 107 | lượt tải:41

53/CV-BKTXH

V/v: Đề xuất nội dung cần giám sát trong việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước, trong và sau kỳ họp thứ 7, HĐND huyện Khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026

lượt xem: 122 | lượt tải:41

3/KH-TĐBHTG

KẾ HOẠCH Tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp thứ Mười ba, HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026

lượt xem: 95 | lượt tải:24

78/BC-HĐND

Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ Bảy HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026

lượt xem: 416 | lượt tải:105

23/TB-BPC

Thông báo lịch giám sát của Ban Pháp chế HĐND huyện

lượt xem: 506 | lượt tải:160

75/TB-HĐND

Thông báo Kết quả phiên họp tháng 07/2023 của Thường trực HĐND huyện, khóa XXI nhiệm kỳ 2021-2026

lượt xem: 209 | lượt tải:67

76/KH-HĐND

Kế hoạch Học tập, trao đổi kinh nghiệm năm 2023 của HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại các huyện thuộc các tỉnh phía Nam

lượt xem: 427 | lượt tải:164

6/KH-BPC

Kế hoạch giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác thi hành án dân sự trên địa bàn huyện năm 2021, 2022

lượt xem: 885 | lượt tải:254

7/QĐ-BPC

Quyết định thành lập đoàn giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác thi hành án dân sự trên địa bàn huyện năm 2021, 2022

lượt xem: 852 | lượt tải:225

230/CTr-TT HĐND

Chương trình công tác tháng 03/2023 của TT HĐND

lượt xem: 1065 | lượt tải:137

1/NQ-TTHĐND

Nghị quyết V/v: Điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu trung tâm thị trấn Tuần Giáo hình bầu cua tôm cá tỉnh Điện Biên ( Khu dân cư số 1 Thị trấn Tuần Giáo; Khu dân cư số 2 Thị trấn Tuần Giáo; Khu dân cư mới số 3

lượt xem: 611 | lượt tải:263

2/CV-BDT

Đề xuất chuyên đề giám sát năm 2024

lượt xem: 1119 | lượt tải:453

4/CV-BKTXH

Đề xuất nội dung giám sát năm 2024 của TT HĐND huyện

lượt xem: 1357 | lượt tải:413

5/BPC

Đề nghị, kiến nghị giám sát của HĐND huyện năm 2024

lượt xem: 1249 | lượt tải:470

14/TB-HĐND

Thông báo Kết quả phiên họp tháng 02/2023 của Thường trực HĐND huyện, khóa XXI nhiệm kỳ 2021-2026

lượt xem: 886 | lượt tải:100

220QĐ-UBND

Quyết định V/v Điều chỉnh, phân công Tổ trưởng, Tổ phó Tổ đại biểu HĐND hình bầu cua tôm cá khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 – 2026

lượt xem: 1012 | lượt tải:154

13/KH-HĐND

Kế hoạch triển khai thực hiện chương trình giám sát năm 2023 của HĐND huyện

lượt xem: 809 | lượt tải:148

11/CV-HĐND

Công văn V/v tham gia tiếp công dân định kỳ với lãnh đạo HĐND huyện

lượt xem: 1261 | lượt tải:90

3/BC-BKTXH

Báo cáo kết quả hoạt động tháng 1, tháng 2, nhiệm vụ trọng tâm tháng 3 năm 2023, Ban KTXH

lượt xem: 845 | lượt tải:99

10/CV-TTHĐND

Công văn đề xuất nội dung phối hợp

lượt xem: 1137 | lượt tải:114

9/CV-TTHĐND

Công văn Đề xuất nội dung giám sát

lượt xem: 943 | lượt tải:123

1/GM-HĐND

Họp Thường trực HĐND huyện tháng 2/2023

lượt xem: 877 | lượt tải:333

175/GM-UBND

Giấy mời họp thành viên Ủy ban nhân dân tháng 11 năm 2023 ( bổ sung báo cáo)

lượt xem: 109 | lượt tải:222

169/GM-UBND

Giấy mời họp thành viên Ủy ban nhân dân tháng 11 năm 2023 (Giao VT-VP cập nhật đính kèm tài liệu họp) - HỎA TỐC

lượt xem: 96 | lượt tải:89

160/GM-UBND

Đánh giá kết quả thực hiện các tiêu chí Chương trình xây dựng Nông thôn mới năm 2023 theo Bộ tiêu chí mới của tỉnh giai đoạn 2021-2025 (HỎA TỐC)

lượt xem: 100 | lượt tải:87

158/GM-UBND

Tiếp tục triển khai Kế hoạch số 222/KH-UBND ngày 20/10/2023 của UBND hình bầu cua tôm cá về việc Tổ chức gặp mặt, đối thoại của Chủ tịch UBND huyện với nông dân trồng Mắc ca

lượt xem: 102 | lượt tải:27

156/GM-UBND

Dự Hội nghị trực tuyến đánh giá kết quả 10 tháng thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác PCCC trong tình hình mới (bản kèm tài liệu)

lượt xem: 111 | lượt tải:102

157/GM-UBND

Dự công bố Kết luận thanh tra ( Thay đổi thời gian)

lượt xem: 105 | lượt tải:58

150/GM-UBND

Giấy mời Họp đánh giá kết quả triển khai thực hiện công tác Chuyển đổi số và thực hiện Đề án 06

lượt xem: 171 | lượt tải:194

149/GM-UBND

V/v dự Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác Thi đua, Khen thưởng năm 2023 ( Bản chuẩn)

lượt xem: 132 | lượt tải:37

148/GM-UBND

Tham dự phiên đấu giá tài sản QSD đất, để giao đất có thu tiền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân làm nhà ở thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất, khu đất khối 20/7, thị trấn Tuần Giáo, hình bầu cua tôm cá .

lượt xem: 150 | lượt tải:37

130/GM-UBND

Giấy mời dự Hội nghị quán triệt về công tác phòng, chống ngộ độc thực phẩm trong cơ sở giáo dục (HỎA TỐC)

lượt xem: 173 | lượt tải:59
TRUY CẬP NHANH
Quảng cáo 1 cửa
HSCV
CD DH Huyen
Phần mềm QLDL số hóa
CDDH
PM KN To cao
Album
http://gmdcnd.com/work-schedules/
Email
CCTC
gm
tAI LIEU
vbden
hOI
Công khai PAKN
Tích hợp bộ pháp điển
Tìm hiểu nông thôn mới
Hệ thống phản ánh

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

Ban do huyen Tuan Giao
CHỈ ĐƯỜNG ĐẾN TRỤ SỞ
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây