Trang chủ - Hình bầu cua tôm cá

Baner Toàn trang

Hội nghị giao ban năm 2023

Thứ sáu - 24/11/2023 21:53 105 0
Chiều ngày 22/11, BTV Huyện ủy Tuần Giáo tổ chức hội nghị giao ban giữa Thường trực Huyện ủy, HĐND, lãnh đạo UBND huyện và các chi, đảng bộ, cơ quan, đơn vị về tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2023, phương hướng nhiệm vụ, giải pháp năm 2024.
GB1
 
Chủ trì hội nghị có các đồng chí Lò Văn Cương - TUV, Bí thư Huyện ủy, chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Giàng A Dế - PBT Thường trực Huyện ủy; đồng chí Lê Xuân Cảnh - PBT, Chủ tịch UBND huyện. Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực HĐND huyện, Lãnh đạo UBND huyện; Thủ trưởng các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện; Bí thư, các Phó Bí thư Đảng ủy; Chủ tịch và phó Chủ tịch HĐND xã; Chủ tịch và phó Chủ tịch UBND xã; Chủ tịch UB MTTQ các xã, thị trấn; Bí thư các chi, đảng bộ trực thuộc; Ban Giám hiệu các trường THPT, Trung tâm GDNN-GDTX đóng trên địa bàn huyện.
Trong năm 2023, cấp ủy chính quyền, các cơ quan, ban ngành, đoàn thể các cấp đã bám sát sự chỉ đạo của cấp trên, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai đồng bộ, quyết liệt các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra và đạt được những kết quả quan trọng trên các lĩnh vực nổi bật là: Kinh tế - xã hội đạt được những kết quả quan trọng, các mục tiêu, chỉ tiêu cơ bản đạt tiến độ đề ra; Tổng sản lượng lương thực đạt 38.009 tấn, đạt 100,1% NQ, tăng 531,2 tấn so cùng kỳ năm trước; Duy trì diện tích cây cao su 1.291,9 ha, đạt 100% NQ sản lượng mủ khô đạt 1.266,2 tấn, đạt 107,3% NQ; Cây cà phê: Diện tích đạt 546 ha, đạt 115,8% NQ, tăng 74,5 ha so với năm 2022, sản lượng cà phê nhân đạt 520 tấn, đạt 100% NQ, tăng 20 tấn so với năm 2022; Bảo vệ, chăm sóc 2.554,47 ha mắc ca hiện có, trong đó có 980 ha trồng mới. Cải tạo, phục hồi và chăm sóc, bảo vệ 669,89 ha cây ăn quả các loại (trong đó
trồng mới năm 2023 được 46,5 ha), cây sinh trưởng và phát triển tốt. Duy trì chăm sóc cây dược liệu 291,8ha (thảo quả 83,5 ha, Sa nhân, 140 ha, Ý dĩ 65 ha, cây Sâm Ngọc Linh, Sâm Lai Châu khoảng 3,3 ha). Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các biện pháp phòng, chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm. Đàn gia súc, gia cầm phát triển bình thường không có dịch, bệnh xảy ra trên địa bàn.
Khoanh nuôi tái sinh năm thứ nhất được 6.426 ha, đạt 100% NQ. Tỷ lệ che phủ rừng đạt 40% (đạt 100% NQ). Rà soát, điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng theo chỉ đạo của UBND tỉnh và điều kiện thực tế tại hình bầu cua tôm cá .
Tích cực chỉ đạo các xã rà soát các sản phẩm đặc sản, chủ lực để xây dựng sản phẩm OCOP; hoàn thiện hồ sơ đối với các sản phẩm OCOP đăng ký công nhận đạt 3 sao năm 2023 gồm Mắc ca và Cà phê Hồng Kỳ HK10; các sản phẩm OCOP được tiêu thụ khá rộng rãi ở thị trường trong và ngoài huyện. Đến nay, toàn huyện có 12 xã đạt từ 15 tiêu chí trở lên (trong đó 05 xã đã được UBND tỉnh công nhận xã cơ bản đạt chuẩn NTM); có 6 xã đạt từ 10 đến 14 tiêu chí, bình quân số tiêu chí/xã đạt 15,3 tiêu chí; đề nghị công nhận xã Quài Tở đạt chuẩn và 2 xã Mùn Chung, Chiềng Sinh cơ bản đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023. Duy trì 10 bản công nhận bản đạt chuẩn nông thôn mới (năm 2021 - 2022); đề nghị công nhận 8 bản đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023. Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tăng cường thu hút đầu tư, kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp đầu tư trên địa bàn huyện; đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án;
Tổng thu ngân sách hình bầu cua tôm cá ước đạt 1.090.183 triệu đồng, đạt 114,9% dự toán (trong đó thu trên địa bàn đạt 4.000 triệu đồng, đạt 100% NQ). Tổng chi ngân sách ước: 1.090.183 triệu đồng, đạt 114,9% dự toán.
Các chính sách an sinh xã hội, chính sách đối với người có công với cách mạng và các đối tượng bảo trợ xã hội tiếp tục được thực hiện tốt. Tăng cường huy động các nguồn lực hỗ trợ thực hiện xây dựng xong 1.019 nhà ở cho người nghèo từ các nguồn, đạt 100% kế hoạch. Triển khai có hiệu quả các chương trình, dự án, chính sách hỗ trợ giảm nghèo, tạo sinh kế và thu nhập cho người lao động, góp phần thực hiện tốt mục tiêu giảm nghèo bền vững. Ước thực hiện năm 2023: Tổng số hộ nghèo toàn huyện giảm xuống còn 6.589 hộ, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 33,64%, giảm 7,55% so với năm 2022, vượt NQ năm 2023 đề ra.
Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị có nhiều chuyển biến: đã chỉ đạo lan tỏa các mô hình, cách làm hay trong thực hiện Chỉ thị và chuyên đề năm 2023. Tổ chức 30 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên và quần chúng ưu tú với 1.324 học viên (07 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới với 308 học viên; 07 lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng với 300 học viên; 07 lớp bồi dưỡng chuyên đề “Tư tưởng Hồ Chí Minh” với 308 học viên; 07 lớp bồi dưỡng chuyên đề “Vấn đề dân tộc và chính sách dân tộc” với 300 học viên; 01 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng dành cho Bí thư chi bộ với 54 học viên; 01 lớp bồi dưỡng chuyên đề lịch sử Đảng “Đảng ta thật vĩ đại” với 54 học viên). Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo biên soạn lịch sử đảng bộ xã, thị trấn theo Kế hoạch và công tác khoa giáo trên địa bàn huyện. Công tác Dân vận chính quyền đã nâng cao nhận thức, tạo sự chuyển biến thực chất trong mối quan hệ của cơ quan hành chính Nhà nước, chính quyền các cấp với người dân; phát huy vai trò của Nhân dân tham gia xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh; củng cố vững chắc lòng tin của Nhân dân đối với cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp.
Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn những tồn tại, hạn chế cần khắc phục. Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã thảo luận làm rõ kết quả đạt được, những khó khăn, tồn tại, hạn chế và đề xuất nhiều giải pháp nhằm thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.
Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Lò Văn Cương - TUV, Bí thư Huyện ủy, chủ tịch HĐND huyện đề nghị cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể các cấp tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2023 đã đề ra (nhất là đẩy nhanh tiến độ triển khai các chương trình, dự án và tiến độ giải ngân; hoàn thành kế hoạch 2783 của UBND tỉnh; Đề án 06; chương trình làm nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo; quan tâm đôn đốc người dân chăm sóc tốt diện tích cây ăn quả, cây mắc ca mới trồng...). Làm tốt công tác tổng kết thực hiện nhiệm vụ năm 2023; xây dựng các chương trình, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2024 cho phù hợp. Triển khai thực hiện tốt việc đánh giá, xếp loại, thi đua, khen thưởng đối với tập thể, cá nhân năm 2023 theo quy định. Sắp đến tết Dương lịch và tết Nguyên đán năm 2024, các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và đoàn thể các cấp cần tập trung tăng cường bám nắm cơ sở, giữ vững an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội, không để kẻ xấu lợi dụng; chăm lo cho các đối tượng chính sách; đảm bảo cho mọi người dân đều được ăn tết, đón tết vui vẻ, an toàn, tiết kiệm, không được để có hộ đói, hộ nghèo không có khả năng ăn tết. Trong thời gian tới cần tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý điều hành của chính quyền, vai trò, trách nhiệm và phối hợp nhịp nhàng của các cấp, các ngành và hình bầu cua tôm cá trong thực hiện nhiệm vụ. Phát huy vai trò, trách nhiệm, gương mẫu, nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị các cấp. Phát huy vai trò của MTTQ và các đoàn thể trong nắm bắt tình hình ở cơ sở, tuyên truyền, vận động Nhân dân, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; phát động, triển khai các phong trào thi đua, các cuộc vận động; tăng cường khối đại đoàn kết các dân tộc; phát huy dân chủ ở cơ sở. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng Điện Biên Phủ (07/5/1954 – 07/5/2024); phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và Nhân dân, nỗ lực phấn đấu thực hiện tốt hoàn thành vượt mức mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2024./.

T/h: Lường Phượng
 

  Ý kiến bạn đọc

2081/QĐ-UBND

Quyết định Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; bị bãi bỏ trong lĩnh vực gia đình thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên

lượt xem: 14 | lượt tải:4

2083/QĐ-UBND

Công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Người có công và lĩnh vực Trẻ em thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Điện Biên

lượt xem: 12 | lượt tải:6

1805/TB-UBND

LỊCH RA QUÂN lập lại trật tự hành lang an toàn giao thông đường bộ đối với các xã có tuyến quốc lộ đi qua trên địa bàn hình bầu cua tôm cá năm 2023

lượt xem: 54 | lượt tải:17

846/BC-UBND

Kết quả thực hiện công tác Chuyển đổi số trên địa bàn hình bầu cua tôm cá năm 2023

lượt xem: 167 | lượt tải:80

251/KH-UBND

Kế hoạch Triển khai thực hiện Dự án “Nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện ma túy và phòng ngừa nghiện ma túy đối với nhóm người có nguy cơ cao và người sử dụng trái phép chất ma túy” trên địa bàn hình bầu cua tôm cá

lượt xem: 79 | lượt tải:41

1540/QĐ-UBND

Quyết định V/v thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện kế hoạch lập lại trật tự hành lang an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn hình bầu cua tôm cá năm 2023

lượt xem: 110 | lượt tải:33

1541/QĐ-UBND

Quyết định V/v thành lập Tổ công tác thực hiện Kế hoạch lập lại trật tự hành lang an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn hình bầu cua tôm cá năm 2023

lượt xem: 89 | lượt tải:23

250/KH-BTTHLATGT

Lập lại trật tự hành lang an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn hình bầu cua tôm cá năm 2023 - HỎA TỐC (Bản chuẩn)

lượt xem: 56 | lượt tải:13

1908/QĐ-UBND

Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực công chứng và lĩnh vực nuôi con nuôi thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Điện Biên

lượt xem: 55 | lượt tải:14

1736/UBND-BTCD

V/v: Trả lời đơn đề nghị của công dân Đào Quang Trung bản Chiềng Khoang thị trấn Tuần Giáo

lượt xem: 167 | lượt tải:81

1732/TB-UBND

Kết luận của đồng chí Phạm Thị Tuyên – Phó Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp giải tỏa vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn hình bầu cua tôm cá - HỎA TỐC

lượt xem: 64 | lượt tải:25

841/UBND-BTCD

Về giải quyết đơn kiến nghị, phản ánh của ông Phạm Hồng Thủy.

lượt xem: 140 | lượt tải:85

1112/VPUB-KSTT

V/v công khai TTHC tại Quyết định số 1829/QĐ-UBND ngày 10/11/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh

lượt xem: 103 | lượt tải:17

1828/QĐ-UBND

Vv công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Điện Biên

lượt xem: 229 | lượt tải:16

1829/QĐ-UBND

Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi bổ sung; thay thế trong lĩnh vực hoạt động xây dựng thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Xây dựng tỉnh Điện Biên

lượt xem: 82 | lượt tải:14

1820/QĐ-UBND

Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực an toàn đập, hồ chứa thủy điện thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương

lượt xem: 120 | lượt tải:12

1390/QĐ-UBND

Phê duyệt Đề án “Xác định Chỉ số cải cách hành chính của UBND các xã, thị trấn năm 2023” trên địa bàn hình bầu cua tôm cá

lượt xem: 154 | lượt tải:76

801/BC-UBND

Kết quả đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện TTHC, DVC theo thời gian thực trên môi trường điện tử, tháng 10 năm 2023 hình bầu cua tôm cá

lượt xem: 120 | lượt tải:15

1338/QĐ-UBND

Thành lập và phân công nhiệm vụ các Tổ công tác tham gia Chiến dịch truyền thông Chương trình MTQG phát triển KT - XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn hình bầu cua tôm cá

lượt xem: 130 | lượt tải:59

1649/UBND-TCKH

V/v nâng cao trách nhiệm, hiệu quả trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về thực hiện chính sách hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo, hộ chính sách xã hội trên địa bàn huyện

lượt xem: 121 | lượt tải:20

143/BC-HĐND

Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ Tám HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026

lượt xem: 69 | lượt tải:27

144/BC-HĐND

Tổng hợp các đề xuất, kiến nghị nội dung giám sát chuyên đề của Thường trực HĐND huyện năm 2024

lượt xem: 92 | lượt tải:57

133/KH-HĐND

Kế hoạch Tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp thứ Tám HĐND, khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026

lượt xem: 86 | lượt tải:25

28/BPC

Đề xuất nội dung giám sát việc trả lời ý kiến và kết quả giải quyết các kiến nghị của cử tri trước, trong và sau kỳ họp 7

lượt xem: 107 | lượt tải:41

53/CV-BKTXH

V/v: Đề xuất nội dung cần giám sát trong việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước, trong và sau kỳ họp thứ 7, HĐND huyện Khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026

lượt xem: 122 | lượt tải:41

3/KH-TĐBHTG

KẾ HOẠCH Tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp thứ Mười ba, HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026

lượt xem: 95 | lượt tải:24

78/BC-HĐND

Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ Bảy HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026

lượt xem: 416 | lượt tải:105

23/TB-BPC

Thông báo lịch giám sát của Ban Pháp chế HĐND huyện

lượt xem: 506 | lượt tải:160

75/TB-HĐND

Thông báo Kết quả phiên họp tháng 07/2023 của Thường trực HĐND huyện, khóa XXI nhiệm kỳ 2021-2026

lượt xem: 209 | lượt tải:67

76/KH-HĐND

Kế hoạch Học tập, trao đổi kinh nghiệm năm 2023 của HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại các huyện thuộc các tỉnh phía Nam

lượt xem: 427 | lượt tải:164

6/KH-BPC

Kế hoạch giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác thi hành án dân sự trên địa bàn huyện năm 2021, 2022

lượt xem: 885 | lượt tải:254

7/QĐ-BPC

Quyết định thành lập đoàn giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác thi hành án dân sự trên địa bàn huyện năm 2021, 2022

lượt xem: 852 | lượt tải:225

230/CTr-TT HĐND

Chương trình công tác tháng 03/2023 của TT HĐND

lượt xem: 1065 | lượt tải:137

1/NQ-TTHĐND

Nghị quyết V/v: Điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu trung tâm thị trấn Tuần Giáo hình bầu cua tôm cá tỉnh Điện Biên ( Khu dân cư số 1 Thị trấn Tuần Giáo; Khu dân cư số 2 Thị trấn Tuần Giáo; Khu dân cư mới số 3

lượt xem: 611 | lượt tải:263

2/CV-BDT

Đề xuất chuyên đề giám sát năm 2024

lượt xem: 1119 | lượt tải:453

4/CV-BKTXH

Đề xuất nội dung giám sát năm 2024 của TT HĐND huyện

lượt xem: 1357 | lượt tải:413

5/BPC

Đề nghị, kiến nghị giám sát của HĐND huyện năm 2024

lượt xem: 1249 | lượt tải:470

14/TB-HĐND

Thông báo Kết quả phiên họp tháng 02/2023 của Thường trực HĐND huyện, khóa XXI nhiệm kỳ 2021-2026

lượt xem: 886 | lượt tải:100

220QĐ-UBND

Quyết định V/v Điều chỉnh, phân công Tổ trưởng, Tổ phó Tổ đại biểu HĐND hình bầu cua tôm cá khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 – 2026

lượt xem: 1012 | lượt tải:154

13/KH-HĐND

Kế hoạch triển khai thực hiện chương trình giám sát năm 2023 của HĐND huyện

lượt xem: 809 | lượt tải:148

11/CV-HĐND

Công văn V/v tham gia tiếp công dân định kỳ với lãnh đạo HĐND huyện

lượt xem: 1261 | lượt tải:90

3/BC-BKTXH

Báo cáo kết quả hoạt động tháng 1, tháng 2, nhiệm vụ trọng tâm tháng 3 năm 2023, Ban KTXH

lượt xem: 845 | lượt tải:99

10/CV-TTHĐND

Công văn đề xuất nội dung phối hợp

lượt xem: 1137 | lượt tải:114

9/CV-TTHĐND

Công văn Đề xuất nội dung giám sát

lượt xem: 943 | lượt tải:123

1/GM-HĐND

Họp Thường trực HĐND huyện tháng 2/2023

lượt xem: 877 | lượt tải:333

175/GM-UBND

Giấy mời họp thành viên Ủy ban nhân dân tháng 11 năm 2023 ( bổ sung báo cáo)

lượt xem: 109 | lượt tải:222

169/GM-UBND

Giấy mời họp thành viên Ủy ban nhân dân tháng 11 năm 2023 (Giao VT-VP cập nhật đính kèm tài liệu họp) - HỎA TỐC

lượt xem: 96 | lượt tải:89

160/GM-UBND

Đánh giá kết quả thực hiện các tiêu chí Chương trình xây dựng Nông thôn mới năm 2023 theo Bộ tiêu chí mới của tỉnh giai đoạn 2021-2025 (HỎA TỐC)

lượt xem: 100 | lượt tải:87

158/GM-UBND

Tiếp tục triển khai Kế hoạch số 222/KH-UBND ngày 20/10/2023 của UBND hình bầu cua tôm cá về việc Tổ chức gặp mặt, đối thoại của Chủ tịch UBND huyện với nông dân trồng Mắc ca

lượt xem: 102 | lượt tải:27

156/GM-UBND

Dự Hội nghị trực tuyến đánh giá kết quả 10 tháng thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác PCCC trong tình hình mới (bản kèm tài liệu)

lượt xem: 111 | lượt tải:102

157/GM-UBND

Dự công bố Kết luận thanh tra ( Thay đổi thời gian)

lượt xem: 105 | lượt tải:58

150/GM-UBND

Giấy mời Họp đánh giá kết quả triển khai thực hiện công tác Chuyển đổi số và thực hiện Đề án 06

lượt xem: 171 | lượt tải:194

149/GM-UBND

V/v dự Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác Thi đua, Khen thưởng năm 2023 ( Bản chuẩn)

lượt xem: 132 | lượt tải:37

148/GM-UBND

Tham dự phiên đấu giá tài sản QSD đất, để giao đất có thu tiền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân làm nhà ở thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất, khu đất khối 20/7, thị trấn Tuần Giáo, hình bầu cua tôm cá .

lượt xem: 150 | lượt tải:37

130/GM-UBND

Giấy mời dự Hội nghị quán triệt về công tác phòng, chống ngộ độc thực phẩm trong cơ sở giáo dục (HỎA TỐC)

lượt xem: 173 | lượt tải:59
TRUY CẬP NHANH
Quảng cáo 1 cửa
HSCV
CD DH Huyen
Phần mềm QLDL số hóa
CDDH
PM KN To cao
Album
http://gmdcnd.com/work-schedules/
Email
CCTC
gm
tAI LIEU
vbden
hOI
Công khai PAKN
Tích hợp bộ pháp điển
Tìm hiểu nông thôn mới
Hệ thống phản ánh

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

Ban do huyen Tuan Giao
CHỈ ĐƯỜNG ĐẾN TRỤ SỞ
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây