Trang chủ - Hình bầu cua tôm cá

Baner Toàn trang

Kiểm tra Cải cách hành chính và Phân cấp Quản lý Nhà nước trên địa bàn hình bầu cua tôm cá năm 2023

Chủ nhật - 17/09/2023 21:18 390 0
Ngày 15/9, Đoàn kiểm tra số 2 và UBND hình bầu cua tôm cá tổ chức cuộc họp thông qua kết quả kiểm tra công tác Cải cách hành chính và Phân cấp QLNN trên địa bàn huyện năm 2023. Đồng chí Phạm Thanh Nam- Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông làm Trưởng đoàn;
 
1
 
Tham dự cuộc họp có đồng chí Phạm Thị Tuyên - Phó Chủ tịch UBND huyện, đại diện đơn vị được kiểm tra; Lãnh đạo các phòng ban liên quan thuộc huyện; Đại diện lãnh đạo UBND các xã: Mùn Chung, Mường Mùn, Rạng Đông, Toả Tình, Tênh Phông, Pú Nhung.
Từ ngày 11/9/2023 đến ngày 14/9/2023, Đoàn kiểm tra số 2 (theo Quyết định số 1156/QĐ-UBND ngày 24/7/2023 của UBND tỉnh Điện Biên) tổ chức kiểm tra Công tác CCHC và Phân cấp QLNN trên địa bàn hình bầu cua tôm cá năm 2023 theo Kế hoạch số 4217/KH-UBND ngày 29/12/2022 của UBND tỉnh. Trong thời gian quan huyện đã ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành, triển khai thực hiện công tác CCHC trên địa bàn huyện đầy đủ các nhiệm vụ, lĩnh vực CCHC và phù hợp với nội dung các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo CCHC tỉnh và hướng dẫn của cơ quan chuyên môn; thực hiện báo cáo định kỳ.
8

Huyện đã ban hành Kế hoạch kiểm soát TTHC, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện TTHC trên môi trường điện tử năm 2023. UBND huyện đã có Bảng Niêm yết, công khai TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết tại Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả và công khai trên Cổng thông tin điện tử UBND huyện. Theo báo cáo từ ngày 15/12/2022 đến 23/8/2023, tại UBND huyện tiếp nhận 3785 hồ sơ, đã giải quyết sớm hạn 3625 hồ sơ, quá hạn 13 hồ sơ, đang giải quyết chưa đến hạn 147 hồ sơ. Qua theo dõi trên hệ thống một cửa điện tử tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của UBND huyện từ 15/12/2022 đến 31/8/2023 đã tiếp nhận và số hoá thành phần hồ sơ của 3574/3710 hồ sơ (đạt 96,33%). Đã giải quyết và số hoá kết quả giải quyết 1532/3559 ho so (đạt 43.05%). Đã niêm yết công khai địa chỉ phản ảnh kiến nghị giải quyết TTHC tại bảng niêm yết của Bộ Tiếp nhận và Trả kết quả và Cổng TTĐT của huyện.
Kết quả kiểm tra tại UBND cấp xã: UBND cấp xã đã ban hành đầy đủ các văn bản chỉ đạo công tác kiểm soát TTHC triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện TTHC trên môi trường điện tử năm 2023 đã có Bảng niêm yết, công khai TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND xã tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả. Việc tiếp nhận và giải quyết TTHC cơ bản đảm bảo đúng quy định về thành phần hồ sơ, thời hạn giải quyết; thực hiện rà soát, đánh giá thủ tục hành chính và thực hiện việc xử lý phản ảnh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức đối với TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết.
Trong buổi làm việc đoàn kiểm tra đã có một số kiến nghị như: Đề nghị UBND huyện tiếp tục thực hiện tốt các văn bản chỉ đạo, điều hành về công tác CCHC của UBND tỉnh; quan tâm chỉ đạo các cơ quan, đơn vị và UBND cấp xã đẩy mạnh công tác CCHC trên địa bàn; tiếp tục thực hiện việc gắn trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị với kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác CCHC; sử dụng kết quả CCHC làm tiêu chí xét thi đua, khen thưởng, đánh giá CBCCVC hằng năm; Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm tăng cường sự hiểu biết của người dân, tổ chức, doanh nghiệp về CCHC; trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính. Phát huy vai trò của các cơ quan truyền thông trong tuyên truyền CCHC nhằm góp phần đẩy mạnh công tác CCHC, cải thiện từng bước môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút đầu tư và nâng cao năng lực cạnh tranh của huyện, tăng cường hiệu quả quản trị và hành chính công.
3

Kết luận tại buổi làm việc đồng chí Đồng chí Phạm Thanh Nam- Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Trưởng đoàn kiểm tra đánh giá công tác CCHC được UBND huyện quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả, các văn bản chỉ đạo, điều hành công tác CCHC trên địa bàn kịp thời, hiệu quả, bám sát nội dung các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh. Qua kiểm tra tại 06 UBND cấp xã thuộc huyện cho thấy công tác CCHC được UBND các xã quan tâm triển khai thực hiện và đạt được nhiều kết quả tích cực. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã được thì vẫn còn một số tồn tại, hạn chế được đoàn chỉ ra tại các Biên bản làm việc giữa Đoàn kiểm tra với UBND cấp xã. Đồng thời đồng chí cũng đề nghị lãnh đạo UBND huyện tiếp tục quan tâm chỉ đạo các phòng, ban, chuyên môn và UBND cấp xã đẩy mạnh công tác CCHC trên địa bàn; khắc phục những tồn tại, hạn chế và báo cáo kết quả xử lý các vấn đề tồn tại, hạn chế mà đoàn kiểm tra đã chỉ ra tại các mục nêu trên về thường trực Ban Chỉ đạo CCHC tỉnh (Sở Nội vụ), Trưởng đoàn kiểm tra và các cơ quan liên quan./.
T/h: Ngọc Bích

  Ý kiến bạn đọc

2081/QĐ-UBND

Quyết định Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; bị bãi bỏ trong lĩnh vực gia đình thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên

lượt xem: 15 | lượt tải:5

2083/QĐ-UBND

Công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Người có công và lĩnh vực Trẻ em thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Điện Biên

lượt xem: 13 | lượt tải:7

1805/TB-UBND

LỊCH RA QUÂN lập lại trật tự hành lang an toàn giao thông đường bộ đối với các xã có tuyến quốc lộ đi qua trên địa bàn hình bầu cua tôm cá năm 2023

lượt xem: 57 | lượt tải:18

846/BC-UBND

Kết quả thực hiện công tác Chuyển đổi số trên địa bàn hình bầu cua tôm cá năm 2023

lượt xem: 170 | lượt tải:81

251/KH-UBND

Kế hoạch Triển khai thực hiện Dự án “Nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện ma túy và phòng ngừa nghiện ma túy đối với nhóm người có nguy cơ cao và người sử dụng trái phép chất ma túy” trên địa bàn hình bầu cua tôm cá

lượt xem: 80 | lượt tải:42

1540/QĐ-UBND

Quyết định V/v thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện kế hoạch lập lại trật tự hành lang an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn hình bầu cua tôm cá năm 2023

lượt xem: 114 | lượt tải:35

1541/QĐ-UBND

Quyết định V/v thành lập Tổ công tác thực hiện Kế hoạch lập lại trật tự hành lang an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn hình bầu cua tôm cá năm 2023

lượt xem: 90 | lượt tải:24

250/KH-BTTHLATGT

Lập lại trật tự hành lang an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn hình bầu cua tôm cá năm 2023 - HỎA TỐC (Bản chuẩn)

lượt xem: 57 | lượt tải:14

1908/QĐ-UBND

Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực công chứng và lĩnh vực nuôi con nuôi thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Điện Biên

lượt xem: 59 | lượt tải:15

1736/UBND-BTCD

V/v: Trả lời đơn đề nghị của công dân Đào Quang Trung bản Chiềng Khoang thị trấn Tuần Giáo

lượt xem: 169 | lượt tải:82

1732/TB-UBND

Kết luận của đồng chí Phạm Thị Tuyên – Phó Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp giải tỏa vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn hình bầu cua tôm cá - HỎA TỐC

lượt xem: 65 | lượt tải:26

841/UBND-BTCD

Về giải quyết đơn kiến nghị, phản ánh của ông Phạm Hồng Thủy.

lượt xem: 142 | lượt tải:86

1112/VPUB-KSTT

V/v công khai TTHC tại Quyết định số 1829/QĐ-UBND ngày 10/11/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh

lượt xem: 106 | lượt tải:18

1828/QĐ-UBND

Vv công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Điện Biên

lượt xem: 231 | lượt tải:18

1829/QĐ-UBND

Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi bổ sung; thay thế trong lĩnh vực hoạt động xây dựng thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Xây dựng tỉnh Điện Biên

lượt xem: 83 | lượt tải:15

1820/QĐ-UBND

Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực an toàn đập, hồ chứa thủy điện thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương

lượt xem: 123 | lượt tải:13

1390/QĐ-UBND

Phê duyệt Đề án “Xác định Chỉ số cải cách hành chính của UBND các xã, thị trấn năm 2023” trên địa bàn hình bầu cua tôm cá

lượt xem: 155 | lượt tải:82

801/BC-UBND

Kết quả đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện TTHC, DVC theo thời gian thực trên môi trường điện tử, tháng 10 năm 2023 hình bầu cua tôm cá

lượt xem: 121 | lượt tải:16

1338/QĐ-UBND

Thành lập và phân công nhiệm vụ các Tổ công tác tham gia Chiến dịch truyền thông Chương trình MTQG phát triển KT - XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn hình bầu cua tôm cá

lượt xem: 131 | lượt tải:64

1649/UBND-TCKH

V/v nâng cao trách nhiệm, hiệu quả trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về thực hiện chính sách hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo, hộ chính sách xã hội trên địa bàn huyện

lượt xem: 122 | lượt tải:22

143/BC-HĐND

Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ Tám HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026

lượt xem: 69 | lượt tải:27

144/BC-HĐND

Tổng hợp các đề xuất, kiến nghị nội dung giám sát chuyên đề của Thường trực HĐND huyện năm 2024

lượt xem: 92 | lượt tải:57

133/KH-HĐND

Kế hoạch Tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp thứ Tám HĐND, khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026

lượt xem: 88 | lượt tải:26

28/BPC

Đề xuất nội dung giám sát việc trả lời ý kiến và kết quả giải quyết các kiến nghị của cử tri trước, trong và sau kỳ họp 7

lượt xem: 108 | lượt tải:41

53/CV-BKTXH

V/v: Đề xuất nội dung cần giám sát trong việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước, trong và sau kỳ họp thứ 7, HĐND huyện Khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026

lượt xem: 122 | lượt tải:41

3/KH-TĐBHTG

KẾ HOẠCH Tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp thứ Mười ba, HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026

lượt xem: 97 | lượt tải:25

78/BC-HĐND

Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ Bảy HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026

lượt xem: 416 | lượt tải:105

23/TB-BPC

Thông báo lịch giám sát của Ban Pháp chế HĐND huyện

lượt xem: 508 | lượt tải:160

75/TB-HĐND

Thông báo Kết quả phiên họp tháng 07/2023 của Thường trực HĐND huyện, khóa XXI nhiệm kỳ 2021-2026

lượt xem: 211 | lượt tải:67

76/KH-HĐND

Kế hoạch Học tập, trao đổi kinh nghiệm năm 2023 của HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại các huyện thuộc các tỉnh phía Nam

lượt xem: 428 | lượt tải:164

6/KH-BPC

Kế hoạch giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác thi hành án dân sự trên địa bàn huyện năm 2021, 2022

lượt xem: 886 | lượt tải:254

7/QĐ-BPC

Quyết định thành lập đoàn giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác thi hành án dân sự trên địa bàn huyện năm 2021, 2022

lượt xem: 853 | lượt tải:225

230/CTr-TT HĐND

Chương trình công tác tháng 03/2023 của TT HĐND

lượt xem: 1066 | lượt tải:137

1/NQ-TTHĐND

Nghị quyết V/v: Điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu trung tâm thị trấn Tuần Giáo hình bầu cua tôm cá tỉnh Điện Biên ( Khu dân cư số 1 Thị trấn Tuần Giáo; Khu dân cư số 2 Thị trấn Tuần Giáo; Khu dân cư mới số 3

lượt xem: 613 | lượt tải:263

2/CV-BDT

Đề xuất chuyên đề giám sát năm 2024

lượt xem: 1120 | lượt tải:453

4/CV-BKTXH

Đề xuất nội dung giám sát năm 2024 của TT HĐND huyện

lượt xem: 1358 | lượt tải:413

5/BPC

Đề nghị, kiến nghị giám sát của HĐND huyện năm 2024

lượt xem: 1250 | lượt tải:470

14/TB-HĐND

Thông báo Kết quả phiên họp tháng 02/2023 của Thường trực HĐND huyện, khóa XXI nhiệm kỳ 2021-2026

lượt xem: 887 | lượt tải:101

220QĐ-UBND

Quyết định V/v Điều chỉnh, phân công Tổ trưởng, Tổ phó Tổ đại biểu HĐND hình bầu cua tôm cá khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 – 2026

lượt xem: 1013 | lượt tải:155

13/KH-HĐND

Kế hoạch triển khai thực hiện chương trình giám sát năm 2023 của HĐND huyện

lượt xem: 810 | lượt tải:148

11/CV-HĐND

Công văn V/v tham gia tiếp công dân định kỳ với lãnh đạo HĐND huyện

lượt xem: 1262 | lượt tải:90

3/BC-BKTXH

Báo cáo kết quả hoạt động tháng 1, tháng 2, nhiệm vụ trọng tâm tháng 3 năm 2023, Ban KTXH

lượt xem: 846 | lượt tải:99

10/CV-TTHĐND

Công văn đề xuất nội dung phối hợp

lượt xem: 1138 | lượt tải:114

9/CV-TTHĐND

Công văn Đề xuất nội dung giám sát

lượt xem: 945 | lượt tải:123

1/GM-HĐND

Họp Thường trực HĐND huyện tháng 2/2023

lượt xem: 879 | lượt tải:333

175/GM-UBND

Giấy mời họp thành viên Ủy ban nhân dân tháng 11 năm 2023 ( bổ sung báo cáo)

lượt xem: 110 | lượt tải:225

169/GM-UBND

Giấy mời họp thành viên Ủy ban nhân dân tháng 11 năm 2023 (Giao VT-VP cập nhật đính kèm tài liệu họp) - HỎA TỐC

lượt xem: 98 | lượt tải:89

160/GM-UBND

Đánh giá kết quả thực hiện các tiêu chí Chương trình xây dựng Nông thôn mới năm 2023 theo Bộ tiêu chí mới của tỉnh giai đoạn 2021-2025 (HỎA TỐC)

lượt xem: 102 | lượt tải:89

158/GM-UBND

Tiếp tục triển khai Kế hoạch số 222/KH-UBND ngày 20/10/2023 của UBND hình bầu cua tôm cá về việc Tổ chức gặp mặt, đối thoại của Chủ tịch UBND huyện với nông dân trồng Mắc ca

lượt xem: 103 | lượt tải:27

156/GM-UBND

Dự Hội nghị trực tuyến đánh giá kết quả 10 tháng thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác PCCC trong tình hình mới (bản kèm tài liệu)

lượt xem: 112 | lượt tải:103

157/GM-UBND

Dự công bố Kết luận thanh tra ( Thay đổi thời gian)

lượt xem: 106 | lượt tải:58

150/GM-UBND

Giấy mời Họp đánh giá kết quả triển khai thực hiện công tác Chuyển đổi số và thực hiện Đề án 06

lượt xem: 173 | lượt tải:194

149/GM-UBND

V/v dự Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác Thi đua, Khen thưởng năm 2023 ( Bản chuẩn)

lượt xem: 134 | lượt tải:37

148/GM-UBND

Tham dự phiên đấu giá tài sản QSD đất, để giao đất có thu tiền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân làm nhà ở thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất, khu đất khối 20/7, thị trấn Tuần Giáo, hình bầu cua tôm cá .

lượt xem: 150 | lượt tải:37

130/GM-UBND

Giấy mời dự Hội nghị quán triệt về công tác phòng, chống ngộ độc thực phẩm trong cơ sở giáo dục (HỎA TỐC)

lượt xem: 174 | lượt tải:59
TRUY CẬP NHANH
Quảng cáo 1 cửa
HSCV
CD DH Huyen
Phần mềm QLDL số hóa
CDDH
PM KN To cao
Album
http://gmdcnd.com/work-schedules/
Email
CCTC
gm
tAI LIEU
vbden
hOI
Công khai PAKN
Tích hợp bộ pháp điển
Tìm hiểu nông thôn mới
Hệ thống phản ánh

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

Ban do huyen Tuan Giao
CHỈ ĐƯỜNG ĐẾN TRỤ SỞ
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây